Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Osallistu Jynkänvuoren metsänhoitosuunnitelman laadintaan

Kuopion kaupunki laatii Jynkänvuoren alueelle metsänhoitosuunnitelman, jossa halutaan sovittaa yhteen liito-oravan elinympäristövaatimukset ja ulkoilijoiden sekä lähiasukkaiden toiveet.

Toivomme alueella liikkujien ja lähiasukkaiden kertovan Harava-kyselyn kautta itselle niin mieluisat kuin epämieluisatkin paikat. Paikat tai reitit voivat olla esimerkiksi kohteita, joiden toivoisit säilyvän tai joihin kaipaisit metsänhoitotoimia tai muita toimenpiteitä. Kyselyssä voi kertoa myös alueella tekemistä luontohavainnoistaan. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 10-15 minuuttia. Kyselyyn voi vastata 3.3.2020 mennessä.

Täältä pääset kyselyyn: https://query.eharava.fi/3083

Lisätietoa metsänhoitosuunnitelmasta ja Liito-orava-LIFE -hankkeesta:

Jynkänvuoren metsänhoitosuunnittelu ja ensi syksynä toteutettavat metsänhoitotoimet ovat osaa laajaa Liito-orava-LIFE -hanketta. Hankkeen tavoitteena on sovittaa yhteen asukkaiden, ulkoilijoiden ja liito-oravan tarpeita niin virkistys- kuin talousmetsissäkin. Hyvin suunniteltu viheralueiden verkosto tarjoaa ihmisille lähiliikuntamahdollisuuksia ja henkistä hyvinvointia sekä samalla suojelee liito-oravan elinympäristöjä.

Maaret Väänänen, Kuopion kaupunki, alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
p. 044 718 2185
tai
Timo Perätie, Kuopion kaupunki, alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
p. 044 718 2145

www.kuopio.fi/liito-orava-life


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain