Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Osallistu pyöräilyn pääreitin suunnitteluvaiheen yleisötilaisuuteen 1.11. klo 13-18

Sairaalakadun ja Kauppakadun yleissuunnitteluvaiheessa pyöräilyn pääreitin katuosuudesta on laadittu kaksi vaihtoehtoista yleissuunnitelmaa, jotka esitellään yleisötilaisuudessa Kohtaamossa 1.11.2018 klo 13-18. Yleisötilaisuuden jälkeen arvioidaan suunnitelmavaihtoehdoista saadut mielipiteet sekä palautteet ja valitaan yksi vaihtoehto, joka asetetaan nähtäville.Nähtävillä olon jälkeen kerätään saadut muistutukset ja tehdään mahdolliset muutokset suunnitelmiin ennen kuin yleissuunnitelma hyväksytään lopullisen katusuunnitelman pohjaksi.

Kuopion kaupungin kaupunkisuunnittelupalvelut on laatinut kaksi yleissuunnitelmavaihtoehtoa Sairaalakadulle (Valkeisenkatu-Kauppakatu) ja Kauppakadulle (Sairaalakatu-Savonkatu) tavoitteena kehittää osuudesta uusi keskustan läpi johtava itä-länsisuuntainen pyöräilyn pääreitti.

Yleissuunnitelma on tarkoitus asettaa nähtäville yleisötilaisuuden jälkeen vuoden 2018 loppupuolella. Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan katualueelle rajautuvia kiinteistöjä erikseen kirjeitse, Kuopion kaupunkilehden tiedotuspalstalla ja Kuopion kaupungin kuulutuksissa.

Lisätietoja suunnittelun osalta antavat suunnitteluinsinööri Mikko Niskanen, 044 718 5336, mikko.niskanen(at)kuopio.fi ja suunnitteluinsinööri Kati Toikkanen, 044 718 5083, kati.toikkanen(at)kuopio.fi


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain