Päivähoito ja opetus – Uutiset Päivähoito ja opetus – Uutiset

Takaisin

Kuopio mukana rakentamassa maailman parasta koulua

Kuopion kaupunki on saanut Opetushallituksen #paraskoulu -haussa rahoituksen Pohjois-Savon alueella toteutettavaan hankkeeseen ”Parasta ennen – osallistamalla ja valmentavalla otteella kohti vahvuuksia hyödyntävää peruskoulua”. Hankkeen kokonaisbudjetti on 722.223 euroa, jota Opetushallitus tukee 650.000 eurolla. Hanketta pidettiin Opetushallituksessa todella tärkeänä, sillä rahoitusta myönnettiin koko Suomessa vain 11 hankkeelle ja Kuopion vetämä hanke sai toiseksi eniten rahaa.

Hankkeen valtakunnan tason tavoitteena on rakentaa maailman paras, tasa-arvoinen peruskoulu. Kuopion hankkeessa on kolme keskeistä tavoitetta: koulujen toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittäminen, oppilaiden, perheiden, koulun henkilöstön, oppilashuollon ja nuorisotyön osallistaminen koulun kehittämiseksi sekä alueellinen ja valtakunnallinen verkostoituminen.

Tavoitteisiin päästään esimerkiksi valmentamalla opettajia tiimioppimiseen, osallistamalla oppilaita mukaan koulun viihtyvyyden kehittämiseen, parantamalla oppilaiden ja aikuisten tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä lisäämällä koulupsykologien ja -kuraattoreiden tekemää ennaltaehkäisevää työtä.

Kuopion vetämässä hankkeessa on mukana 14 Pohjois-Savon kuntaa, joiden kouluissa toimintaa toteutetaan. Kokemuksia levitetään alueellisissa ja valtakunnallisissa koulutuksissa, www.paraskoulu.fi -sivustolla sekä yhteistyössä aluehallintoviraston ja korkeakoulujen kanssa.

 

Lisätietoja:

  • Hankekoordinaattori Jarno Bruun, jarno.bruun(at)kuopio.fi, 044 718 4417
  • www.paraskoulu.fi

Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain