Uutiset Uutiset

Takaisin

Peruskouluissa lähiopetus loppuu 18.3. alkaen

Kuopion kaupunki noudattaa maan hallituksen linjausta sulkea perusopetuksen koulut keskiviikosta 18.3.2020 alkaen 13.4.2020 asti.

Kouluissa on valmistauduttu poikkeukselliseen tilanteeseen suunnittelemalla erityisjärjestelyjä ja monimuoto-opetukseen siirtymistä. Se voi tarkoittaa tehtävien tekemistä kotona ja itsenäistä työskentelyä, sähköisten materiaalien käyttöä ja etäopetusta. Oppilaat voivat tulla kouluun kaikissa Kuopion peruskouluissa vielä huomenna 17.3.2020, jolloin on mahdollista saada opettajilta ohjausta monimuoto-opiskeluun. Opetuksen etenemisestä tiedotetaan myös Wilmassa.

Kouluissa järjestetään myös kouluruokailu ti 17.3. ja koulukuljetukset toimivat normaalisti. Tämän viikon aikana suunnitellaan kaikki muut Valtioneuvoston 16.3.2020 linjauksen mukaiset toimenpiteet, kuten 1.–3. luokkien lähiopetus niille lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla sekä erityisen tuen oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Toimenpiteistä tiedotetaan huoltajia valmistelun edetessä.

Mahdollisista muutoksista ja lisäohjeista tiedotetaan Wilmassa.

Tiedotteita ja ohjeita kerätään kaupungin koronatiedotussivuille: www.kuopio.fi/tietoa-koronaviruksesta

VALTIONEUVOSTON SUOSITUKSET yliopistoille, ammattikorkeakouluille, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, perusopetuksen, esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjille koronaviruspandemian aikana: Valtioneuvoston tiedote


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain