Uutiset Uutiset

Takaisin

Peruskoululaiset ja lukiolaiset aloittavat työnsä jälleen maanantaina 12.8. – uudistuksia ja innovaatioita oppimiseen luvassa

Peruskoulunsa aloittaa ensi maanantaina 12.8. 1225 uutta ekaluokkalaista. Yhteensä peruskoululaisia on 10 563.

Lukiotaipaleensa aloittaa 776 uutta opiskelijaa, ja yhteensä päivälukioissa opiskelee 2410 opiskelijaa ja aikuislukiossa 213 opiskelijaa. Lukioon haki ensisijaisesti 63% Kuopion peruskoululaisista, joista jäi ulkopuolelle 112. Ulkopaikkakuntalaisia oli 18,3 %. Lisäopetukseen on tulossa tällä hetkellä 38 oppilasta (lukiokymppi, ammattikymppi, siltakymppi ja lukioon valmistava LUVA).

Alkavana lukuvuonna vieraan kielen opiskelu aloitetaan entistä aikaisemmin: A1-kieli alkaa uudistetun opetussuunnitelman mukaisesti ensimmäisellä luokalla kevätlukukauden 2020 alussa. Myös lukiolaisille on luvassa muutoksia opintoihin tämän lukuvuoden alusta alkaen. Elokuussa astui voimaan uusi lukiolaki, jossa painotetaan yksilöllisempiä ja joustavampia opintosuunnitelmia, vahvempaa opiskelijan ohjausta ja tukea, oppiainerajat ylittäviä opintoja sekä entistä tiiviimpää yhteistyötä korkeakoulujen kanssa.

Kuopion kouluverkosto uudistuu

Hiltulanlahden koulun oppilaat pääsevät aloittamaan koulutyönsä uudessa koulurakennuksessa, joka toimii myös Kaislastenlahden koulun väistötilana siihen saakka, kun läntisen maaseutualueen uusi koulu valmistuu 30.12.2020.

Muita keskeisiä, työn alla olevia lähivuosien kouluhankkeita ovat Kuopion taidelukio Lumit, Hatsalan klassillinen koulu ja Riistaveden alueen koulu. Myös nuorisotilat laajenevat Etelä-Kuopiossa, kun Kuikkalammin päiväkodin kanssa samaan kiinteistöön valmistuu uusi paikka nuorille vuoden lopulla. Tila otetaan käyttöön 1.1.2020.

Kuopion alueen urheiluakatemian roolia kaksoisuraohjauksessa kehitetään

Kuopion alueen urheiluakatemia kehittää opiskelun ja urheilun yhdistämismahdollisuuksia sekä urheilijoiden kaksoisuraa. ”Ketterä kaksoisura Kuopion alueella – opiskelevan urheilijan urasiirtymät” -hankkeessa rakennetaan joustavia, yksilöllisiä ja urheilu-uran huomioon ottavia koulutuspolkuja.

Aiheisiin pureudutaan laajasti syksyllä 2019, kun Kuopiossa järjestetään kaksi korkeatasoista seminaaria. Olympiakomitean kanssa yhteistyössä järjestettävässä valtakunnallisessa Huippuvaiheen kaksoisuraseminaarissa 19.9. aiheina ovat urheilu-uran arvo ja arvostus. Uudessa, alueen yritys- ja työelämän edustajat sekä urheilijat yhdistävässä Sports meets Business -seminaarissa 1.10. puolestaan käsitellään modernia urheilusponsorointia sekä urheilun opettamia työelämätaitoja.

Oppimisen tulevaisuutta rakentamassa

Opetusalan ammattilaiset niin Kuopiossa kuin muuallakin Suomessa pohtivat parhaillaan oppimisen tulevaisuutta: Millainen oppimateriaali innostaa ja aktivoi oppilaita? Millaista olisi opetus oppikirjattomalla koululla? Millaisia työelämän taitoja tämän päivän koululaiset tarvitsevat?

Kuopio kehittää opetusta useiden Opetushallituksen tukemien hankkeiden avulla yhdessä muiden Pohjois-Savon kuntien kanssa. Kuopion vetämän ”Parasta ennen – osallistamalla ja valmentavalla otteella kohti vahvuuksia hyödyntävää peruskoulua” -hankkeen tavoitteita ovat mm. koulujen toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittäminen sekä oppilaiden, perheiden, koulun henkilöstön, oppilashuollon ja nuorisotyön osallistaminen koulun kehittämiseksi. Hankkeessa on mukana 21 koulua 14 pohjoissavolaisesta kunnasta.

Myös digitaalisuuden mahdollisuuksia kouluissa ja nuorisotyössä tutkitaan sekä kehitetään eri hankkeissa. Opettajien digitaitoja tuetaan Pohjois-Savon tutoropettajaverkoston kautta. Kuopiossa käynnistyy tänä syksynä myös kaksivuotinen Opetuksen digitaalinen ekosysteemi –hanke, jonka tavoitteena on rakentaa digitalisaation yhteinen suunta esi- ja perusopetukseen vuosille 2021–2025 sekä tarjota vertaistukea rehtoreille koulujen digitalisaatiossa.  

Valtakunnallisessa Innovatiivinen koulu -hankkeessa kehitetään koko Suomen kattava sekä alueellisen että valtakunnallisen innovaatiotoiminnan verkosto. Kehittämistyön keskeisinä toimijoina ja innovaattoreina ovat oppilaat, opettajat, koulun johto, vanhemmat ja yhteistyöverkostot, kuten yliopistot.

Tukea oppilaan ja opiskelijan hyvinvointiin

Hyvinvointi on lapsen ja nuoren oppimisen perusta. Liikunta, ravinto ja uni ovat keskeisiä tekijöitä sekä peruskoululaisen että lukiolaisen hyvinvoinnin edistäjinä. Kaikissa peruskouluissa tätä teemaa käsitellään syksyn monialaisessa oppimiskokonaisuudessa (MOK) ”Terve elämä”. Aihetta käsitellään myös sisällöltään uudistetuissa oppimiskeskusteluissa.

Myös uusi lukiolaki tukee lukiolaisten hyvinvointia lisäämällä henkilökohtaista ohjausta, tutkinnon jälkeistä ohjausta ja erityisopetusta.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain