Päivähoito ja opetus – Uutiset Päivähoito ja opetus – Uutiset

Takaisin

Peruskoulun 3. luokalle syksyllä siirtyvän valinnat

Haku kolmannella luokalla alkavaan painotettuun opetukseen ja A1-kielen valinta tehdään sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta huoltajan tunnuksilla 12.1.2020 mennessä.
 

Painotettuun opetukseen hakeminen

Oppilas voi hakea kuvataiteen, liikunnan, musiikin, tanssin ja matemaattis-luonnontieteellisten aineiden painotettuun opetukseen.

Lisätietoja painotettua opetusta antavista kouluista, valintakokeista ja valintakoeajoista löydät Oppaasta 3. luokalle siirtyvälle: www.kuopio.fi/perusopetus -> Perusopetuksen oppaat

Painotettuun opetukseen oppilaat valitaan valintakokeilla. Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakijat ilman erillistä kutsua.


A1-kielen valinta

Samalla lomakkeella on mahdollista valita myös A1-kieli. Kaikissa Kuopion peruskouluissa opiskellaan A1-kielenä englantia. Kalevalan koulussa on mahdollisuus opiskella A1-kielenä saksaa.

A1-kielen valintaa ei tarvitse tehdä, jos oppilaan A1-kieli on englanti.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain