Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Pirttiniemen metsänhoitosuunnitelma

Osallistu Pirttiniemen metsänhoitosuunnitelman laadintaan

Kuopion kaupunki laatii Pirttiniemien metsiin metsänhoitosuunnitelman, jossa halutaan sovittaa yhteen liito-oravan elinympäristövaatimukset, alueen ulkoilijoiden ja lähiasukkaiden toiveet sekä maankäytön muutostarpeet eli alueen tuleva asemakaavoitus.

Toivomme alueella liikkujien ja lähiasukkaiden kertovan alueella itselle niin mieluisat kuin epämieluisatkin paikat, joiden toivoisit esimerkiksi säilyvän tai joihin kaipaisit metsänhoitotoimia. Kyselyssä voi ilmoittaa myös alueella tekemistä luontohavainnoistaan.

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 10-15 minuuttia.  Kyselyyn voi vastata 25.10.2019 mennessä.

Täältä pääset kyselyyn: https://query.eharava.fi/2994.

Linkki kyselyyn löytyy myös Kuopion kaupungin nettisivuilta kohdasta Metsänhoitotyöt

Pirttiniemen metsänhoitosuunnittelu ja ensi talvena toteutettavat metsänhoitotoimet ovat osaa laajaa Liito-orava-LIFE -hanketta. Hankkeen tavoitteena on sovittaa yhteen asukkaiden, ulkoilijoiden ja liito-oravan tarpeita niin virkistys- kuin talousmetsissäkin. Hyvin suunniteltu viheralueiden verkosto tarjoaa ihmisille lähiliikuntamahdollisuuksia ja henkistä hyvinvointia sekä samalla suojelee liito-oravan elinympäristöjä.

Alueelle järjestetään retki lauantaina 19.10.2019. klo 11-14. Retkellä tutustumme metsänhoitosuunnitelman periaatteisiin sekä liito-oravan elinympäristövaatimuksiin. Kierrämme Pirttiniemessä polkuja pitkin noin 4 kilometrin pituisen lenkin. Paikoin maasto on kivikkoista, mutta etenemme leppoisaan tahtiin. Jo ennen retkeä klo 10.30 voi tulla keskustelemaan metsänhoitosuunnitelmasta. Kokoontuminen Orsitien loppupäässä olevalla parkkipaikalla.

Lisätietoa metsänhoitosuunnitelmasta ja hankkeesta:

Maaret Väänänen
Kuopion kaupunki, alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
p. 044 718 2185 tai
Timo Perätie,
Kuopion kaupunki, alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
p. 0447182145
www.kuopio.fi/liito-orava-life


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain