Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa toimintansa – palveluiden asiakasmaksuihin muutoksia

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialue tiedottaa voimaan tulevat lapsiperheiden palveluiden asiakasmaksut etukäteen tällä tiedotteella.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto on 31.10.2022 päättänyt hyvinvointialueen asiakasmaksuista ja hyväksynyt asiakasmaksuhinnaston, joka otetaan käyttöön 1.1.2023. Palveluiden piirissä olevien asiakkaiden asiakasmaksuissa saattaa tapahtua muutoksia. Muuttuneesta asiakasmaksusta tehdään päätös 1.1.2023 alkaen ja se toimitetaan asiakkaalle alkuvuodesta. Hyvinvointialueelle siirtymisen vuoksi asiakkaan täytyy tehdä uudelleen mahdollinen e-lasku ja suoramaksuvaltuutukset.

Asiakasmaksulainsäädännön mukaan kunnat tai kuntayhtymät ovat voineet päättää aikaisemmin tukipalveluiden maksuista. Tästä johtuen asiakasmaksujen yhtenäistäminen hyvinvointialueella koskee erityisesti tukipalveluita.

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu. Kotipalvelua tuotetaan hyvinvointialueen omana palveluna ja palvelusetelillä. Lapsiperheiden kotipalvelun kestosta ja toteutuksesta sovitaan hakijan kanssa perustuen palvelutarvearvioon.

Uusi asiakasmaksuhinnasto kokonaisuudessaan löytyy aluevaltuuston kokouksen pöytäkirjasta 31.10.2022 §100 (www.pshyvinvointialue.fi) ja hyvinvointialueen verkkosivuilta joulukuussa. Tulevat Pohjois-Savon hyvinvointialueen ulkoiset verkkosivut julkaistaan 15.12.2022 osoitteessa pshyvinvointialue.fi.

Tarkemmat tiedot lapsiperheiden asiakasmaksuista vuodenvaihteen jälkeen löytyvät Tiedote lapsiperheiden asiakasmaksumuutoksesta 1.1.2022 -tiedotteesta.