Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Portaali-teos valoksi tunneliin

Keväällä 2017 järjestetyn Valoa tunneliin -valaistuskilpailun tarkoituksena oli löytää kevyen liikenteen alikulkutunneliin valoteos, joka yhdistää Kuopion keskustaa ja Savilahden kaupunginosaa toisiinsa. Tavoitteena on viihtyisä, turvallinen, elämyksellinen ja vähähiilisyyttä edistävä kaupunkiympäristö.

Havainnekuva Portaali-valaistusratkaisusta
Havainnekuva Portaali-valoteoksesta

Palkintolautakunnan mukaan kilpailun yleistaso oli hyvä, ja työt olivat tasokkaita ja kekseliäitä. Palkintojenjako- ja tulosten julkistamistilaisuus pidettiin Kuopion valtuustotalolla tiistaina 20.6. Kilpailussa jaettiin kaksi toista sijaa sekä kolmas sija. Jaettu toinen sija meni ehdotuksille Huuhdos ja Portaali. Sekä Huuhdoksen että Portaalin suunnittelijat vierailivat Kuopiossa syyskuussa kertomassa mm. töiden teknisestä toteutuksesta, ilkivaltasuojauksesta ja aikataulusta. Toteutettavuustarkastelun ja jatkokehittelyn jälkeen raati on valinnut toteutettavaksi Portaalin.

Portaalin valaistusratkaisu on moderni ja ajaton, ja se tukee tunnelin pelkistettyä arkkitehtuuria. Teos on visuaalisesti yksinkertainen ja tehokas. Portaalin vahvuuksia ovat myös toteutettavuus, selkeä kokonaisuus ja valaistuksen teho. Työryhmä toi vielä esille ajatuksensa tilan rytmittämisestä sekä kulkijan ohjaamisesta valon avulla. Tunnelissa kulkijan saapuminen tilaan aiheuttaa valoimpulssin, joka seuraa kulkijaa jälkikaiunnan omaisesti. Nämä kaikuvat aaltoilut voivat myös kohdata ihmisten saapuessa tunneliin eri suunnista.

Teoksen on suunnitellut Sun Effects Oy:n työryhmä. Valoteos saadaan tunneliin ensi keväänä. Maalaus voidaan toteuttaa, kun lämpötila on usean vuorokauden ajan yli +5 astetta. Teos sijoittuu Hatsalan koulun ja Kuopion Yliopistollisen sairaalan (KYS) välillä sijaitsevaan kaksiosaiseen alikulkukäytävään.

Valoa tunneliin -valaistuskilpailun järjestivät Kuopion kaupungin Savilahti-projekti, Savilahden smarteimmat ratkaisut – SmaRa-hanke sekä Taiteen edistämiskeskuksen (TaiKe).

Lisätiedot: Veera Lintula, projektisuunnittelija / SmaRa-hanke,
p. 044 718 5139, veera.lintula(at)kuopio.fi
www.savilahti.com/valoa-tunneliin

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain