Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Potilasturvallisuuspäivä hehkuu oranssina 17.9.2020

Kuopion kaupunki juhlistaa Maailman terveysjärjestö WHO:n perustamaa Maailman potilasturvallisuuspäivää torstaina 17.9. Tämän jo toista kertaa vietettävän päivän tavoitteena on parantaa tietoisuutta potilasturvallisuudesta, ja sen teemaväri on oranssi.

Vuoden 2020 teema on ”Henkilöstön turvallisuus on potilas- ja asiakasturvallisuutta”. Se painottaa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuuden ja potilas- ja asiakasturvallisuuden yhtymäkohtia. Meillä Kuopiossa se tarkoittaa sitä, että varmistamme henkilökuntamme osaamisen kannustamalla heitä itsensä kehittämiseen ja kouluttautumiseen. Näin he voivat vastata entistä vaativampiin potilas- ja asiakas tapauksiin työssään.

Toivotamme asiakkaat ja omaiset tervetulleeksi potilasturvallisuuden kehittämiseen. Kuopiolaisilla on mahdollisuus tehdä potilasturvallisuusilmoitus havaitsemistaan haittatapahtumista www.kuopio.fi/potilasturvallisuus -verkkosivullamme olevasta linkistä.

Hyvää potilasturvallisuuspäivää!

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain