Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Potilasturvallisuuspäivä hehkuu oranssina 17.9.2020

Kuopion kaupunki juhlistaa Maailman terveysjärjestö WHO:n perustamaa Maailman potilasturvallisuuspäivää torstaina 17.9. Tämän jo toista kertaa vietettävän päivän tavoitteena on parantaa tietoisuutta potilasturvallisuudesta, ja sen teemaväri on oranssi.

Kaupungin hoitohenkilöstön kaksi hymyilevää työntekijää toivoittaa kuntalaisille hyvää potilasturvallisuuspäivää muotoilemalla käsillään sydämen.

Vuoden 2020 teema on ”Henkilöstön turvallisuus on potilas- ja asiakasturvallisuutta”. Se painottaa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuuden ja potilas- ja asiakasturvallisuuden yhtymäkohtia. Meillä Kuopiossa se tarkoittaa sitä, että varmistamme henkilökuntamme osaamisen kannustamalla heitä itsensä kehittämiseen ja kouluttautumiseen. Näin he voivat vastata entistä vaativampiin potilas- ja asiakas tapauksiin työssään.

Toivotamme asiakkaat ja omaiset tervetulleeksi potilasturvallisuuden kehittämiseen. Kuopiolaisilla on mahdollisuus tehdä potilasturvallisuusilmoitus havaitsemistaan haittatapahtumista www.kuopio.fi/potilasturvallisuus -verkkosivullamme olevasta linkistä.

Hyvää potilasturvallisuuspäivää!

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain