Uutiset Uutiset

Takaisin

Presidentinvaalin 2018 ennakkoäänestyspaikat Kuopiossa

Presidentinvaalin ennakkoäänestys on ensimmäisen vaalin osalta 17.–23.1.2018 ja mahdollisen toisen vaalin osalta 31.1.-6.2.2018. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Ks. ennakkoäänestyspaikat Kuopiossa (pdf-tiedosto)

Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä ensimmäisessä vaalissa yli puolet annetuista – hyväksytyistä - äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Äänestys vaalipäivänä

Varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina 28.1.2018 (ja mahdollisena toisena vaalipäivänä 11.2.2018) äänestää voi vain äänestyskorttiin merkityssä äänestyspaikassa.

Äänestyspaikat ovat vaalipäivänä avoinna klo 9-20.

Ks. Kuopion äänestyspaikat äänestysalueittain (pdf-tiedosto)

Lisätietoja presidentinvaalista https://www.kuopio.fi/fi/presidentinvaalit


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain