Uutiset Uutiset

Takaisin

Puijon kehittämishanke etenee – Kansainvälinen korkeakoulujen yhteistyöprojekti ideoi tulevaisuuden Puijoa

Anniina Le Tortorec Kuopion kaupungilta, Sampo Jaakkola Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksestä, Puijolle valittu yrittäjä Pekka Niemelä sekä Antti Pakkala Puijon kehittämisyhdistyksestä kokoontuivat tänään Savonia-AMK:lle jakamaan ajatuksiaan, toiveitaan ja näkemyksiään tulevaisuuden Puijosta NEPTUNE-projektiin osallistuville 30 kansainväliselle opiskelijalle. Projektin tavoitteena on tuottaa Puijon kehittämiseksi 3-5 suunnitelmaa, joissa Puijo erottuu edukseen ja jotka lisäävät Kuopion vetovoimaisuutta. Projektin voittajajoukkue valitaan ensi perjantaina 29.3.2019.


Anniina Le Tortorec Kuopion kaupungilta kertomassa Puijon luonnosta ja Puijosta kaupungin näkökulmasta

NEPTUNE-projekti on Savonia-AMK:n johtama viiden eurooppalaisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyöprojekti, jonka puitteissa kolmisenkymmentä eurooppalaista opiskelijaa on saapunut yhdeksän päivän ajaksi Kuopioon pohtimaan tulevaisuuden Puijoa. Projektiin osallistuu opiskelijoita Suomesta Sveitsistä, Hollannista, Sloveniasta ja Venäjältä. Monikulttuuriset ryhmät koostuvat muun muassa arkkitehti- ja insinööriopiskelijoista sekä liiketoiminnan ja ympäristötieteen opiskelijoista. Lisäksi apuna on myös kärkiammattilaisia kuten professoreja, arkkitehtejä ja insinöörejä projektiin osallistuvista korkeakouluista.

NEPTUNE-projektin tarkoitus on inspiroida meneillään olevia sekä tulevia Puijon kehitysprojekteja tuomalla esille nuorten suunnittelijoiden näkemyksiä Puijosta. Opiskelijoille annettavassa briiffissä korostettiin Puijon ainutlaatuisuudesta kumpuavia uniikkeja asioita, joita voi myydä ja markkinoida luontoarvoja kunnioittaen. Kaupunki toivoo näkemyksiä siitä miten vahvistaa Puijon alueella jo olevia palveluita ja löytää uusia, houkuttelevia toimintoja, jotka palvelevat kaikenikäisiä kuopiolaisia ja matkailijoita. Projektin tavoitteena on 3-5 suunnitelmaa, joiden tulee sisältää ratkaisuja, joilla Puijo erottuu edukseen ja jotka lisäävät Kuopion vetovoimaisuutta.

NEPTUNE-projektissa syntyneet ideat ja opiskelijoiden tekemät suunnitelmat ovat vapaasti yritysten, yhteisöjen ja Kuopion kaupungin hyödynnettävissä jatkojalostusta varten. Projektissa tuotetut kehityssuunnitelmat tulevat myös kaikkien nähtäville Kohtaamoon. Tällä tavoin myös kuntalaiset pääsevät arvioimaan projektin tuotoksia ja tuomaan esille omia näkemyksiään Puijon kehittämisestä.


Pekka Niemelä esittelemässä visiotaan Puijo Nature Activity Parkista

Savonia-ammattikorkeakoulun lehtori Jarkko Surakka toimii NEPTUNE:n projektipäällikkönä. Opiskelijoiden ohjauksesta vastaavat mm. Savonia AMK:n yliopettaja, arkkitehti Janne Repo, professori ja arkkitehti Peter Schwehr (Luzern), professori ja arkkitehti Marco Jausovec (Maribor). Projektin ohjausryhmään kuuluvat Savonia AMK:n lisäksi Kuopion kaupunki, Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys sekä Puijon kehittämisyhdistys.

Lisätietoja: Lehtori Jarkko Surakka, Savonia-ammattikorkeakoulu, jarkko.surakka@savonia.fi,
puh.040 054 9283