Uutiset Uutiset

Takaisin

Puijon tornin betoniosien korjaustyö käynnistyy

Puijon tornin betoniosiin kohdistuva korjaustyö on käynnistynyt telinetöillä kuluvalla viikolla. Rakennusurakoitsijana toimii Rakennusliike Karjaluoto Oy Oulusta. Korjaustyöllä varmistetaan Puijon tornin betonirungon kestävyys pitkälle tulevaisuuteen. Korjaus ei juuri muuta tornin ulkonäköä, väri säilyy betoninharmaana. Pintaan tulee kuitenkin yhtenäinen käsittely, joka hävittää tornissa aiemmin tehtyjen paikkakorjausten jäljet.

Ensimmäisenä vaiheena rakennetaan tornin ympärille telineet, jotka mahdollistavat varsinaisen korjaustyön tekemisen. Telineet ulottuvat noin metrin etäisyydelle tornin ulkopinnasta ja telineen ulkopintaan tulee suojakangas, joka suojaa työtä säärasituksilta ja toimii myös suojana. Tornin etupuolelle rakennetaan katettu kulkuväylä, joka mahdollistaa turvallisen kulkemisen torniin.

Korjaustyöt valmistuvat lokakuussa 2019. Tarkkaan valmistumisaikaan vaikuttavat sääolosuhteet kesän aikana sekä korjauslaajuus, joka osin määräytyy työn edetessä tehtävien mittausten perusteella.

Korjaustyön vaikutukset Puijon alueen toimintoihin

Korjaustyön aikana Puijon alueen palvelut tornissa ja sen ympäristössä toimivat normaalisti. Korjaustyö ei ulotu tornin yläosan kahvila-, ravintola- tai näköalatasanteille. Piha-alueen työmaajärjestelyt vievät pienen osan työmaan käyttöön tornin vieressä, piha-alueetkin ovat siis pääosin käytössä.

Lisätietoja

rakennuttaja Marko Väätäinen, Kuopion Tilakeskus
p. 044 718 5686 tai sähköposti: marko.vaatainen(at)kuopio.fi

Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain