Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Puistokadun ja Torikadun kulmakortteliehdotuksista kerätään mielipiteitä

Kuopion kaupunki järjesti suunnittelu- ja toteutusryhmille suunnatun tontinluovutuskilpailun Puistokadun ja Torikadun kulmakorttelin rakennuttajien / rakentajien valitsemiseksi. Kilpailuun saapuneet ehdotukset ovat yleisön arvioitavina kaksi viikkoa. Tontinluovutuskilpailun tarkoituksena on löytää kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen, kokonaistaloudellinen ja toteuttamiskelpoinen ratkaisu, jonka pohjalta kilpailualueen asemakaava ja rakentaminen voidaan toteuttaa.

Määräaikaan eli 31.1.2017 mennessä kilpailuun saapui yhdeksän ehdotusta. Ehdotusten nimimerkit ovat Olokortteli, Syli, Pihapiirit, Kjellmanin unesta, Iso Pietari, Ukkini Vinski, Vinskin piha, Kieppi ja C. A. Edelfeltin kulma. Kilpailuehdotukset ovat nähtävinä kaupungin nettisivuilla 13.2. – 26.2.2017, jolloin ehdotuksista voi antaa mielipiteensä tämän linkin kautta.

Kilpailualue on osa Puistokadun ja Torikadun kulmakortteleiden (Torikadun pysäköintilaitoksen) asemakaavan muutostyötä, joka käynnistyi syksyllä 2016. Tontinluovutuskilpailun ja sen pohjalta käynnistettävän asemakaavoituksen tarkoituksena on selvittää korttelin täydennysrakentamismahdollisuudet ja säilytettävien rakennusten tuleva käyttötarkoitus.

Alue on kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla Puistokadun varrella, joten kilpailussa painotettiin toimivaa arkkitehtonista ratkaisua ja uudisrakentamisen sovittamista korttelissa säilyviin rakennuksiin, Puistokadun itäreunan rakennuskantaan sekä olevaan kaupunkirakenteeseen. Kilpailun tarkoituksena on myös valita alueelle voittaneen ehdotuksen mukaisen maankäyttöratkaisun toteuttaja.

Ratkaisuun arviointiryhmä pyrkii noin kahden kuukauden kuluessa kilpailun päättymisestä. Kuopion kaupunginhallituksen nimeämä arviointiryhmä valitsee voittaneen ehdotuksen ja päättää jatkotoimenpiteistä kilpailun tulosten perusteella.

Lisätiedot: tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen, puh. 044 718 5531 ja kaavoitusarkkitehti Virpi Lindell, puh. 044 718 5431, etunimi.sukunimi@kuopio.fi.

Kuva: Virpi Lindell