Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Pysytään pystyssä -päivänä 13.11.2019 voi testata oman kaatumisriskinsä

Pysytään pystyssä -teemapäivänä 13.11.2019 Harjulan sairaalassa kartoitetaan kaatumisriskejä ja jaetaan tietoja kaatumisvaaran ennaltaehkäisyyn. Kaatumisesta voi seurata lonkkamurtuma, josta erityisesti iäkkäistä vain harva toipuu aivan ennalleen. Pysytään pystyssä –tapahtuma on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille ja kaatumisista ja niiden ehkäisystä tietoa tarvitseville.

Kaatumiset aiheuttavat inhimillistä kärsimystä, toimintakyvyn heikkenemistä ja kustannuksia terveydenhuollolle. Joka toinen kaatuminen aiheuttaa jonkinlaisen vamman ja 20-30 % iäkkäiden kaatumisista johtaa yhteydenottoon terveydenhuollon palveluihin.

Yleisin seuraus kaatumisesta on lonkkamurtuma, ja vain harva toipuu siitä täysin ennalleen. Kotona asuvista noin 13 % lonkkamurtuman saaneista iäkkäistä siirtyy pysyvään laitoshoitoon.

- Joka kolmas yli 70-vuotiaista lonkkamurtumapotilaista kuolee vuoden sisällä, ma. apulaisosastonhoitaja Marja-Riita Malininiemi kertoo.

Lonkkamurtuman aiheuttamat kustannukset ovat ensimmäisenä vuonna noin 30 000 euroa (Käypä hoito 2017, THL 2018). Pysyvään laitoshoitoon jäämisen kustannukset nousevat liki 50 000 euroon vuodessa.

- Jotta voidaan vaikuttaa kaatumisten riskeihin, tulee löytää ne henkilöt, joilla kaatumisvaara on suuri. Ja jokaisen olisi hyvä tietää, miten kaatumisvaaraa voi omalta osaltaan vähentää.

Kaatumisriskiä voi kartoittaa ja vähentää

Pysytään pystyssä -päivän tarkoituksena on kartoittaa ihmisten kaatumisriskiä sekä jakaa tietoa keinoista, joilla kaatumisvaaraan voi vaikuttaa ennaltaehkäisevästi. Päivän aikana on mahdollista käydä tekemässä ammattilaisten ohjaamana tasapainotestejä, jalkojen lihasvoimatestejä sekä FRAT- lyhyt kaatumisvaaran arviointi.

- FRAT-mittari on kaatumisvaaran arviointiväline, jonka tekemiseen kuluu vain muutama minuutti. Mittari koostuu kaatumishistoriaa, lääkityksiä, muistia ja henkistä tilaa koskevista kysymyksistä.

Jos pisteitä kertyy yli 12, on kaatumisvaara kohonnut. Silloin olisi hyvä tehdä lisäselvityksiä kohonneen kaatumisvaaran vuoksi.

- Yli 16 pistettä vaatii jo nopeita toimenpiteitä kaatumisten ehkäisemiseksi. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos suosittaa FRAT-mittarin käyttöä.

Kaatumisen ehkäisyssä yksittäisistä keinoista tehokkaimmaksi on todettu monipuolinen liikuntaharjoittelu: tasapaino ja ketteryys-, lihasvoima-, liikkuvuus- sekä kävelyharjoitteet. Myös muistisairaat hyötyvät liikuntaharjoitteista.

- Pysytään pystyssä –teemapäivän aikana jaamme Harjulan sairaalan sisääntuloaulassa erilaisia ohjeistuksia liikuntaan ja ravitsemukseen, sekä tarkistuslistat kaatumisten vaaratekijöistä ja keinoista kaatumisten ehkäisyyn.

Katso liitteestä kaatumisvaaraa lisäävät tekijät koottuna ja testaa kaatumisvaarasi FRAT-mittarilla: FRAT -kaatumisvaaran arviointilomake.

 

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain