Ilmoitukset ja kuulutukset Ilmoitukset ja kuulutukset

Takaisin

Rahoituksen hakeminen kokeiluhankkeisiin

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman tavoitteena on kansalaistoimijalähtöisen paikallisen kehittämisen avulla hakea uusia ja innovatiivisia sekä mahdollisimman konkreettisia toimenpiteitä ja toimintamalleja täydentämään nykyisiä palveluja.

Kansalaistoimijalähtöisellä paikallisella kehittämisellä tavoitellaan haasteellisessa asemassa olevien työikäisten asukasryhmien osallisuuden edistämistä, köyhyyden torjuntaa ja nuorten osallisuuden edistämistä sekä yhteisöllisyyden vahvistamista.  EU-rakennerahasto-ohjelma 2014–2020 ”Kestävää kasvua ja työtä” rahoittaa näiden teemojen mukaisia kokeiluhankkeita.

Rahoitettavien kokeiluhankkeiden toiminta-alueena on pohjois–etelä -suunnassa Kuopion kaupunkialue välillä Sorsasalo–Matkus.  Itä-länsi-suunnassa toiminta-aluetta rajaa molemmissa suunnissa vesistö.  Esitettävien kokeiluhankkeiden toivotaan olevan mahdollisimman monitoimijaisia tai niiden toivotaan vahvistavan verkostoja entisestään. Vetovastuuseen toivotaan lähinnä järjestötoimijoiden edustajia. 

Seuraavat hakuajat: 14.2., 15.5. ja 2.10.2020

Lisätietoa: