Päivähoito ja opetus – Uutiset Päivähoito ja opetus – Uutiset

Takaisin

Riistaveden ja Melalahden koulujen ja muiden palveluiden tarveselvitys on käynnistynyt

Melalahden ja Riistaveden koulujen ja päiväkodin sekä nuoriso- ja kirjastopalveluiden tarveselvitys on käynnistetty. Tarveselvitys on hankeprosessin ensimmäinen vaihe, ja sen olennaisena tavoitteena on selvittää palveluiden käyttäjien tarpeita, oppilas- ja lapsimääriä, oppimisen tavoitteita sekä muita tulevaisuuden toiveita. Selvityksessä vastataan siis kysymyksiin mitä tiloissa halutaan tehdä, millä tavalla ja millaisilla henkilömäärillä. Työssä kuullaan myös alueen asukkaita ja toimijoita.

Selvityksessä huomioidaan lisäksi harrastus- ja kokoontumistarpeet sekä hyvinvoinnin ja liikunnan edistäminen alueella. Tilojen joustava yhteiskäyttö, turvallisuus ja terveellisyys ovat keskeisiä lähtökohtia tilojen suunnittelussa. Tarveselvitys valmistuu kesään 2019 mennessä.

Tarveselvitystä seuraa hankesuunnitteluvaihe, jossa määritellään hankkeen laajuus, aikataulu ja tavoitehinta. Riistaveden ja Melalahden palveluiden osalta vasta tuolloin selviää siis esimerkiksi, hyödynnetäänkö olemassa olevaa koulurakennusta jotenkin vai rakennetaanko kokonaan uutta. Hankesuunnitelman arvioidaan valmistuvan vuoden 2019 loppuun mennessä.

Koulujen, päiväkodin, nuorisopalveluiden ja kirjaston henkilöstö sekä alueen asukkaat ja muut toimijat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan ideoimaan ja osallistumaan toiminnan kehittämiseen Riistaveden alueella!
 

Pekka Niiranen
Palveluverkostotyön ohjausryhmän puheenjohtaja
 

Kasvun ja oppimisen lautakunta käsitteli kokouksessaan 18.12.2018 koillisen maaseutualueen palveluverkostoa ja päätti, että kaikki alueen koulut jatkavat ennallaan ja Riistavedelle tehdään tarvittavat kouluinvestoinnit.
Melalahden ja Riistaveden koulujen, varhaiskasvatuspalveluiden sekä nuorisopalveluiden ja kirjastopalveluiden tarveselvitys on lautakunnan päätöksen mukaisesti käynnistetty alkuvuodesta 2019.