Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen rakentaminen etenee

Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus kytkee Varikkoalueen Savilahden ytimeen ja tuo elävyyttä ja liikettä alueelle. Keskus pitää sisällään jatkossa monipuolisia palveluita, liiketoimintamahdollisuuksia sekä tarjoaa yhteiskäyttöisen väestösuojan 6790 ihmiselle.

Liikunta- ja tapahtumakeskus tulee olemaan kiinnostava kohtaamispaikka n. 2500 ihmiselle. Keskus liikuttaa jatkossa suuren määrän koululaisia, opiskelijoita, liikunta- ja urheiluseuroja sekä yksittäisiä kuntalaisia. Keskuksessa voidaan järjestää laajamittaisen ja päivittäisen liikuntakäytön lisäksi erilaisia tapahtumia, kuten konsertteja, seminaareja sekä turnauksia, pääsarjapelejä ja kansainvälisiä otteluita. Myös hyvinvoinnin ja terveyden tutkimus-, testaus- ja innovointitoimintaa pyritään toteuttamaan laaja-alaisesti yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen rakennustöihin 750 000 euroa valtionavustusta.

Tavoitteena kaksivaiheinen toteutus


Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus -hanke palautettiin elokuussa 2020 takaisin suunnitteluvaiheeseen, jossa eri toimintojen laajuudet tarkasteltiin uudelleen siten, että hankkeen kokonaiskustannukset mahtuvat budjettiin 35,5 M€. Hankkeen laajuutta pienennettiin kokonaisalaltaan n. 14 000 m²:iin ja myös hankkeen aikataulu päivittyi tarkennettujen suunnitelmien myötä. Kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyn hankesuunnitelman 1.3.2021.

Nyt hankkeen toteutusmuotoa on muutettu tavoitteena alittaa 35,5 M € hankebudjetti. Hankkeelle on perustettu viisijäseninen johtoryhmä, joka koostuu rakennushankkeiden hankeohjauksen asiantuntijoista. Toteutusmuoto on muutettu aiemmasta kokonaisurakkamuodosta siten, että hanke on jaettu kahteen eri vaiheeseen ja siten myös tarvittavat hankinnat jakaantuvat kahteen eri kokonaisuuteen.

Ensimmäinen vaihe toteutetaan kokonaisurakkana ja siinä toteutetaan kalliorakennusurakka kesäkuun 2021 ja helmikuu 2022 välisenä aikana. Tässä kokonaisuudessa tehdään louhintatyöt, kallionrakenteen lujitustyöt sekä muut ko. erikoisalan tehtäväksi soveltuvat työt.

Toisessa vaiheessa toteutetaan kaikki kallioluolaan sekä sen ulkopuolelle toteutettavat rakenteet, laitteet ja järjestelmät. Tämä toteutetaan yhteistoiminnallisena ja tavoitehintaisena rakennusurakkana. Hanke etenee siten, että palveluntuottajan valinta tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi syksyllä 2021 ja suunnitelman mukaan toisen vaiheen työt valmistuvat kesällä 2023.

Kuopion kaupunginhallitus päättää kokouksessaan 17.5.2021 hankkeen jatkosta sekä kalliorakennusurakoitsijan valinnasta. Urakoitsijaksi esitetään Skanska Infra Oy:tä.

Tuomas Laamanen Skanska Infra Oy:stä kertoo, että hanke on erittäin mielenkiintoinen ja olisi hienoa olla aloittamassa sitä maanalaisen kalliorakentamisen muodossa.

 

Havainnekuva Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksesta. Kuva: Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy.

Lue lisää Savilahden verkkosivulta.


Lisätietoja:
Kuopion kaupunki / Kuopion Tilapalvelut, Marko Väätäinen
044 718 5686, marko.vaatainen(at)kuopio.fi

Kuopion kaupunki / Liikuntapaikkapalvelut, Ilja Venäläinen
044 718 2500, ilja.venalainen(at)kuopio.fi