Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Savilahden Vanhan Varikon alue etenee suunnitellusti

Savilahden alueluovutuskilpailun avulla on haettu kumppania kehittämään, suunnittelemaan ja rakentamaan Vanhan Varikon aluetta yhdessä kaupungin kanssa. Tavoitteena on ollut löytää alueeseen liittyvät mahdollisuudet sekä inspiroiva ja vaikuttava kokonaisratkaisu alueen kehittämiseksi. Kilpailussa on arvioitu kokonaisuutena suunnitelmaa, rakentamista, innovatiivisuutta ja kestävää kehitystä sekä tekijäryhmää.

Tammikuussa 2020 käynnistynyt Vanhan Varikon alueluovutuskilpailu lähestyy nyt ratkaisua. Kaupunkirakennelautakunta valitsi 28.10.2020 kilpailun neuvottelu- ja kehitysvaiheeseen ehdotuksen nimeltä Lohkare ja käsittelee nyt kokouksessaan 29.9.2021 kilpailun jatkoa. Noin vuoden kestäneessä kehitys- ja neuvotteluvaiheessa Lohkare-ehdotusta on jatkokehitetty yhteistyössä konsortion ja kaupungin kanssa. Tavoitteena on ollut, että tiiviillä yhteistyöllä alueesta rakentuu mahdollisimman innostava ja toimiva kokonaisuus Savilahden kehitystavoitteiden mukaisesti. Kilpailualue tulee olemaan Savilahden ensimmäinen laajempi uusi asumisen alue, jonka ytimeen varataan alueet myös koululle ja päiväkodille sekä viihtyisille viher- ja virkistysalueille.

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään Vanhan Varikon alueen kehittämisen jatkamista Lohkare-konsortion kanssa. Konsortioon kuuluvat Peab Oy, Arkkitehtipalvelu Oy, Sweco Infra & Rail Oy, Sweco Talotekniikka Oy, Taaleri Vuokrakoti Oy, Kesko Oyj , Kaupunkivarasto.fi (Eselko Oy), Hoivatilat Oyj, TA-Asumisoikeus Oy, TA-Yhtymä Oy, TA-Rakennuttaja Oy sekä Virkkula Asumisoikeus Oy.

Olemme todella tyytyväisiä yhteistyöhön kaupungin kanssa ja odotamme innolla työn jatkumista, kertoo yksikönjohtaja Juha Kuparinen Peabilta.

Kilpailualueelle on suunniteltu kokonaisuudessaan noin 115 000 k-m² (kerrosalaneliömetriä) asuntopainotteista rakentamista palveluineen, josta esitetään varattavaksi konsortiolle noin 25 % (asuntorakentamista noin 25 000 k-m² ja toimitilarakentamista enimmillään noin 3 000 k-m²). Kaupunki luovuttaa loput tonteista konsortion ulkopuolisille rakennuttajatahoille yhteensovittaen luovutusta alueen toteutusaikatauluun. Lisäksi esitetään osapuolten välille laaditun yhteistoimintasopimuksen hyväksymistä. Sopimus luo periaatteet laaditun suunnitelman toteuttamiseksi alueelle. Kilpailualueen rakentamismahdollisuudet ratkeavat lopullisesti kuitenkin vasta käynnissä olevassa asemakaavaprosessissa. Asemakaavan vahvistumisen ja talorakentamisen suunniteltu aloitusvuosi on 2022.

Vanhasta Varikosta on muodostumassa omaleimainen asuinalue palveluineen entiselle asevarikon alueelle Savilahden monipuolisten opiskelumahdollisuuksien ja työpaikkojen äärelle. Vanhan Varikon alueelle saadaan yhteensä noin 1300 uutta asuntoa ja noin 2000 asukasta. Suunnitelmassa on saatu innovatiivisesti yhdistettyä toisiinsa laaksoalue sekä kalliotasanne luolineen. Puurakenteinen reitistöratkaisu sitoo yhteen Sarastuskaaren tiiviin kaupunkirakenteen, luonnon sekä rinteen kontrastit. Urbaanin rakentamisen yhteyteen jää vihreää luontoa, puistoja sekä pihoja reitteineen ja kohtaamispaikkoineen. Lisäksi Vanhan Varikon alueella halutaan ottaa merkittäviä askeleita puurakentamisessa, jota on syntymässä liki 30 000 k-m². Puurakentamisesta on mahdollista muodostaa kohti Savisaarta laajeneva kaupunkikuvallinen aihe.

Kaupungin tavoitteita on saatu ansiokkaasti vietyä suunnitelmiin ja olemme tyytyväisiä tämän vaiheen lopputulokseen, toteaa hankejohtaja Antti Niskanen Kuopion kaupungilta.

Kuvassa Lohkare-ehdotus. Kuva: Arkkitehtipalvelut Oy.
 

Tutustu alueluovutuskilpailuun tarkemmin Savilahden sivuilla.

Lue lisää aiheesta kaupunkirakennelautakunnan kokouksen 29.9.2021 esityslistalta.

Voit katsella alueen suunnitelmia myös Kunta 3D-sovelluksesta.

Lisätietoja:
Kuopion kaupunki, hankejohtaja Antti Niskanen
044 718 5120, antti.niskanen(at)kuopio.fi

Kuopion kaupunki, kaavoitusarkkitehti Annika Korhonen
044 718 5074, annika.korhonen(at)kuopio.fi

Peab Oy, yksikönjohtaja Juha Kuparinen
050 539 6795, juha.kuparinen(at)peab.fi