Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Savilahdentien kaistajärjestelyihin muutoksia

Savilahdentien alitse kaivetaan uusi jätevesi- ja hulevesiviemäri. Kaivualue sijoittuu Volttikadun tilapäisen kiertoliittymän ja moottoritien etelään lähtevän rampin väliselle alueelle. Käyttöön otetaan kiertotiejärjestelyjä, joilla ajoneuvot ohjataan kaivannon ohi. Kaivutöiden edetessä kaistajärjestelyjä joudutaan tekemään useaan otteeseen.

Kaivutyöt aloitetaan Savilahdentien eteläpuolelta ja ensimmäisessä vaiheessa autoja ohjataan kaivannon pohjoispuolelta ohi. Kaivutyön vuoksi moottoritien rampin ryhmittymiskaista lyhenee. Liikennejärjestelyt toteutetaan siten, että molempiin suuntiin on käytössä kaksi ajokaistaa koko ajan.  

Autoilijoita kehotetaan tarkkaavaisuuteen muuttuvien järjestelyjen vuoksi, jotta liikenne sujuisi mahdollisimman joustavasti ja turhilta vahingoilta vältyttäisiin.

Liikennejärjestelyjä vaativat työt kestävät arviolta neljä viikkoa.

Urakoitsijana kohteessa toimii Mestar Kuopio Oy.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Karttakuvassa punaisella merkittynä kaivualue ja muuttuvien kiertotiejärjestelyjen alue.

Lisätietoja:
Markku Heikkinen, rakennuttaja, Kuopion kaupunki
044 718 5377, markku.heikkinen1(at)kuopio.fi

Jani Liukkonen, valvoja, Kuopion Vesi Oy
044 718 1124, jani.liukkonen(at)kuopionvesi.fi

Harri Kuhmonen, työmaapäällikkö, Mestar Kuopio Oy
044 718 5585, harri.kuhmonen(at)mestar.fi