Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Savilahdessa poikkeusjärjestelyjä liikenteessä viikoilla 38-40

Viikoilla 38-40 tehdään Valtatie 5:llä Savilahdessa, moottoritien Savilahden puoleisella rampilla sekä Piipolun jalankulku- ja pyöräilyväylän läheisyydessä maasto- ja pohjatutkimuksia sekä valmistelevia töitä. Työt aiheuttavat haittaa jalankulku- ja pyöräliikenteelle. Lisäksi moottoritiellä on mittausten aikana käytössä alennettu 80 km/h nopeusrajoitus.

Piipolun jalankulku- ja pyöräväylien läheisyydessä tehtävien töiden aikana väyliä joudutaan osin kaventamaan. Alueella liikkuvia kehotetaan varovaisuuteen ja ottamaan työnaikaiset poikkeusjärjestelyt huomioon.

Moottoritien maastomittaukset tehdään koneellisesti moottoritien pientareelta. Mittausten aikana moottoritiellä on käytössä alennettu 80 km/h nopeusrajoitus.

Moottoritien luiskalla tehtävillä pohjatutkimuksilla ja niitä valmistelevilla töillä ei ole vaikutusta moottoritien liikenteeseen. Moottoritien ajoneuvoliikennettä mahdollisesti haittaava työ tehdään ruuhka-aikojen ulkopuolella, klo 19 jälkeen.

Kartta alueesta (pdf).

Lisätiedot:
Kuopion kaupunki, suunnitteluinsinööri Matti Vänskä, 0447185075
Pohjois-Savon ELY-keskus, projektivastaava Maarit Kauppinen, 0295 026 726

Kuopion kaupunki, suunnitteluinsinööri Matti Vänskä, 0447185075
Pohjois-Savon ELY-keskus, projektivastaava Maarit Kauppinen, 0295 026 726


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain