Uutiset Uutiset

Takaisin

Savonian EMC-laboratorio täydentää Living Lab -palvelua

Savonia-ammattikorkeakoulun EMC-laboratorio on yksi harvoista, alun perin teollisuustuotteiden testaamista varten rakennetuista EMC-laboratorioista. Living Labin kanssa yhteistyötä tekevä osaamiskeskus on monipuolisuudessaan alansa huippuja.


Savonia-ammattikorkeakoulun EMC-laboratorion radiokaiuttomassa huoneessa suurin mahdollinen testattava tuote voi olla 3 metriä pitkä ja painaa 1500 kiloa. Korkeutta sillä voi olla maksimissaan 2,2 metriä. Lisäksi häiriöiden testauksia varten laboratoriossa on suojattu huone.

Kuopioon vuonna 2000 perustettu EMC-laboratorio on osa Savonian liiketoimintapalveluihin kuuluvaa tuotekehitys- ja testauspalveluyksiköiden kokonaisuutta. Se palvelee laitevalmistajia, tuotekehitysyrityksiä ja maahantuojia tekemällä tuotteiden EMC-mittauksia ja -testauksia sekä vaatimusmäärittelyjä ja testaussuunnitelmia.

– EMC-vaatimukset ovat osa tuotteeseen kohdistuvaa testausten sarjaa, jonka se vaatii saadakseen myyntiin oikeuttavan CE-merkinnän, Savonia-ammattikorkeakoulun tutkimusinsinööri Marko Sorsa sanoo.

CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää sitä koskevien EU-direktiivien vaatimukset ja on turvallinen käyttää. Kyseinen merkintä on oltava kaikissa niissä tuotteissa, joita koskeva tuotelainsäädäntö sitä edellyttää. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa koneet, sähkölaitteet, lelut, mittauslaitteet ja lääkinnälliset laitteet.

EMC (electro magnetic compatibility) tarkoittaa sähkömagneettista yhteensopivuutta. Koska CE-merkintä on monen tuotteen markkinoille pääsyn edellytys, on EMC-testausmahdollisuuksien olemassaolo elinehto tuotekehitystä tekeville yrityksille.  

– Suomessa on kaiken kaikkiaan kymmenkunta EMC-laboratoriota, joista suurin osa on keskittynyt pääkaupunkiseudulle. Lisäksi laboratorioiden välillä on paljon eroja sen suhteen, mitä tuoteryhmiä missäkin laboratoriossa pystytään testaamaan.


Savonian EMC-laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T301.


Savonian EMC-laboratorion etu muihin nähden on sen monipuolisuus. Toisin kuin monet muut, alun perin matkapuhelinteollisuuden tarpeisiin rakennetut laboratoriot, Savonian laboratorio on suunniteltu myös raskaampien teollisuustuotteiden testausta varten.

– Savonialla voi testata esimerkiksi lääkinnällisiä laitteita, isokokoisia teollisuuslaitteita, pieniä ajoneuvoja ja polttomoottorikäyttöisiä tuotteita. Myös sähköteholtaan suurehkot, 63 ampeerin 3-vaihe -tuotteet voidaan testata Kuopiossa.

Sorsan mukaan erityisesti pienten sähköajoneuvojen ja niiden komponenttien testaaminen on kasvussa.

– Lisäksi meillä voidaan tehdä MIL-vaatimusten mukaisia tutkimus- ja tuotekehitystestauksia.

Käytännössä tuotteen testaaminen tarkoittaa useiden testausmenetelmien sarjaa tuotekehitysprosessin aikana ja sen lopuksi.

– Jokaiselle laitteelle on olemassa omat tuoteperhestandardinsa, mitä niihin tulee  suunnittelu- ja testausvaiheessa soveltaa. Savoniassa voidaan käyttää tällä hetkellä noin 30 testausmenetelmää ja valikoima laajenee edelleen kevään 2020 aikana.

Aikaa yhden tuotteen testaamisiin kuluu tuotekehitysvaiheessa muutamista tunneista muutamiin viikkoihin, ja lopputestauksissa kolmesta päivästä kahteen viikkoon. Tuotteita Savonian EMC-laboratoriossa testaavat sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörit, jotka ovat saaneet tehtävään sopivan, useamman vuoden kestävän erikoistumiskoulutuksen. He toimivat myös ulkoisina asiantuntijoina yritysten tuotekehitysprojekteissa.

– Heidän ammattitaitonsa kautta asiakasyrityksemme voivat varmistua siitä, että jo tuotteen suunnitteluvaiheessa käytetään tarkoitukseen sopivia ratkaisuja esimerkiksi komponenttivalinnoissa. Tarjoamme myös olosuhdetestausta sekä materiaaliteknisiä tutkimus- ja kuvantamispalveluja.  

Lisäksi Kuopio Health Lab -hanke mahdollistaa EMC-laboratorion menetelmien ja palveluiden kehittämisen niin, että se palvelee paremmin muun muassa lääkinnällisten laitteiden tuotekehitystä. Laitekantaa on voitu oleellisesti laajentaa niin, että se vastaa nykyisten standardien vaatimuksia.

– Näillä kehitystoimilla muun muassa alueen yritykset saavat akkreditoidun palvelun läheltä, jolloin tuotekehitysprosessi myös nopeutuu merkittävästi. Kuopio Health Lab -hankkeen tulokset kytkeytyvät osaksi alueen Living Lab –palveluita, Sorsa sanoo.

Savonian EMC-laboratorio sijaitsee Kuopion Savilahdessa yrityskeskus KPY Novapolis Oy:n tiloissa Microkadulla. Tarkemmat toimintaohjeet yhteistyön aloittamiseen löydät EMC-laboratorion verkkosivuilta osoitteesta https://emc.savonia.fi. Tarjouspyynnöt ja tiedustelut voi lähettää osoitteeseen emc@savonia.fi.  

Kuopio Living Lab -hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto, Kuopion kaupunki ja Kuopion yliopistollinen sairaala.

Teksti: Maiju Korhonen
Kuvat: Savonia-ammattikorkeakoulu