Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Sopenkadun ja Kolmisopentien välisen kevyenliikenteenväylän rakennustyöt alkavat toukokuussa

Mestar aloittaa Sopenkadun ja Kolmisopentien välisen kevyenliikenteenväylän rakennustyöt toukokuun aikana. Sopenkadulle sekä Sopenkadun ja Kolmisopentien välille rakennetaan uusi kevyenliikenteenväylä. Väylä risteää nykyisen ulkoilureitin (latu) kanssa ja risteyskohtaan rakennetaan kevyelle liikenteelle alikulkuväylä. Myös Sopenkadun valaistus uusitaan ja kevyenliikenteenväylä valaistaan. Työ jatkuvat elo-syyskuuhun 2019 saakka.

Alueella työskentelyn aikana nykyinen polku ja ulkoilureitti (latu) ovat kokonaan poissa käytöstä turvallisuussyistä. Lisäksi Kolmisopentien nopeusrajoitusta lasketaan työmaaliikenteen vuoksi.

Pyydämme kiinnittämään huomiota työkoneisiin sekä työmaaliikenteeseen liikkuessanne työalueen läheisyydessä vaaratilanteiden välttämiseksi. Oleskelu ja liikkuminen työmaa-alueella on ehdottomasti kielletty. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.


Kartta alueesta

Mahdollisiin työmaahan liittyviin kysymyksiin vastaa:
Työmaapäällikkö, Mikko Koponen, 044 718 1243
Työnjohtaja, Jani Lappi, 044 718 5755


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain