Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Sosiaali- ja terveydenhuollon Omaolo–digipalvelu käyttöön 6.2.2019

Kuopion kaupungin Omaolo–palvelun ensimmäinen tuotantoversio julkaistiin 6.2.2019 ja se sisältää kolme terveydenhuollon oirearviota ja kolme sosiaalihuollon palveluarviota. Käytössä ovat nyt oirearviot alaselkäkivusta tai -vammasta, virtsatietulehduksesta ja hengitystietulehduksesta sekä arviot henkilökohtaisesta avusta, liikkumisesta kodin ulkopuolella ja omaishoitotilanteesta.

Oirearvion avulla asukas voi luotettavasti ja helposti arvioida tarvettaan hoitoon. Oirearviokyselyt pohjautuvat Kustannus Oy Duodecimin lääketieteelliseen tietokantaan eli viimeisimpään tutkittuun tietoon ja käypä hoito -suosituksiin. Käyttäjä saa Omaolo-palvelun kautta juuri omaan tilanteeseensa sopivan ohjauksen valitsemansa kunnan tai sairaanhoitopiirin palveluiden pariin, mikäli hänen tilanteensa niin vaatii.

Hoitosuositus voi vaihdella esimerkiksi kiireelliseen ohjaukseen alueen päivystykseen, suoraan sähköiseen yhteydenottoon tai ajanvaraukseen esimerkiksi hoitajalle, lääkärille tai vaikka fysioterapeutille, tai kotona toteutettaviin hoito-ohjeisiin riippuen aina käyttäjän yksilöllisistä vastauksista.

– Palveluarvioiden avulla asukas voi arvioida millaista tukea tai apua hänen tai hänen läheisensä elämäntilanteeseen olisi tarjolla, kertoo innovaatiopäällikkö Arto Holopainen.

Arviot pohjautuvat lainsäädäntöön ja yhteisesti sovittuihin kriteereihin. Tiedot voi tallentaa itselleen Omaoloon. Palvelu suosittelee laajasti myös kolmannen sektorin palveluita, joista voisi olla hyötyä ja apua henkilön elämäntilanteessa.

Nopea apu tilanteen selvittämiseen

Omaolo-palvelun tavoitteena on tarjota suora 24/7 käytettävissä oleva väylä oman tilanteensa arvioitiin sekä tarvittaessa suoraan sähköiseen yhteydenottoon ja viestintään oman alueensa terveyden- ja sosiaalihuollon kanssa. Yhtä lailla tärkeää on edistää hoidon- ja palveluntarpeen arvioinnin tasalaatuisuutta asuinpaikasta ja olosuhteista riippumatta.

– Omaolo-palvelulla ei ole tarkoitus korvata jo olemassa olevia palvelukanavia, vaan tuoda niiden rinnalle uusi sähköinen tapa asioida ajasta ja paikasta riippumatta, Holopainen tarkentaa.

Omaolon sisällöt laajenevat vuoden 2019 aikana. Sinne tuodaan muun muassa loput kaksitoista oirearviota, kokonaisvaltainen hyvinvointitarkastus ja hyvinvointivalmennuksia sekä neuvola-, koulu-, opiskelija- ja työterveyden esitietolomakkeita.

Omaolo on uusi sähköinen sote-palvelu, jonka kehittämisestä ja levittämisestä vastaa valtion kehitysyhtiö SoteDigi Oy. Omaolossa ovat mukana Helsinki, Espoo, Turku, Tampere, Oulu, Siun Sote, Hämeenlinna, Kuopio, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä, Porvoo, Sodankylä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit. Palvelu leviää myös uusille alueilla vuoden 2019 aikana.

Lue myös Tavoitteina huolen tunnistaminen ja puheeksiotto tiedote, jossa kerrotaan Kuopion suun terveydenhuollon ja kouluterveydenhuollon kokemuksista ja tuloksista, kun siellä otettiin käyttöön Omaolo-palvelut noin vuosi sitten.

 

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain