Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Suovu-Palosella liikkumista rajoitetaan hirvijahdin aikana

Suovu-Palosen metsäalueella on hirvijahti käynnissä 22.-24.10.2021 välisenä aikana. Tämän jälkeen hirvijahti jatkuu syksyn aikana maanomistajien toimesta vielä myös tulevina viikonloppuina. Yleisen turvallisuuden varmistamiseksi liikkumista alueella rajoitetaan hirvijahdin aikana.

Suovu-Palosen aluetta käytetään aktiivisesti myös retkeilyalueena. Hirvijahdin vuoksi osa alueen tieverkosta suljetaan tilapäisesti turvallisuussyistä metsästäjien toimesta. Teitä suljetaan puomeilla niillä suunnilla, missä jahti kulloinkin on käynnissä.

Kuopion kaupunki ei suosittele retkeilyä Suovu-Palosella hirvijahdin aikana, vaan suosittelee muiden ulkoilualueiden tai laavujen käyttöä. Lähimmät laavut sijaitsevat Suovunkosken varressa, Lamperilan kylätalon rannassa ja Haminalahden kulttuuripolun lähtöpaikalla. Myös Väärän/Lammasjärven laavulle voi mennä jalkapatikassa Länsirannantien suunnasta.  

Yleisenä periaatteena on, että hirvijahdin aikaan metsissä liikuttaessa tulee turvallisuussyistä ulkoilijan ulkoiluasun sisältää mahdollisimman paljon oranssia väriä.


Karttakuvassa punaisella rajattuna jahtialue, jossa liikkumista on rajoitettu.

Lisätietoja:
Kaupungin metsäalueet
Seppo Jauhiainen, kaupunginmetsänhoitaja, Kuopion kaupunki
0400 577 330, seppo.jauhiainen(at)kuopio.fi

Hirvijahdin järjestelyt
Jussi Komulainen, Tornator Oyj
040 500 7048