Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon ruuhkaa puretaan

Suun terveydenhuollossa on käytössä ostopalvelu yksityiseltä palveluntuottajalta ruuhkautuneen kiireettömän hoitojonon takia. Ostopalvelusopimus on tehty Terveystalon kanssa. Jonon purku aiemmin kilpailutetun palveluntarjoajan ostopalveluna ei toteutunut keväällä suunnitellusti, joten toiminnan aloittaminen siirtyi loppukesään.   

Sopimuksen mukaan Terveystalo hoitaa 1500 suun terveydenhuollon jonossa olevaa potilasta neljän kuukauden aikana virka-ajan ulkopuolella arki-iltaisin ja viikonloppuisin Canthian hammashoitolassa.   

Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon jonossa on tällä hetkellä 2 850 asiakasta odottamassa aikaa hammaslääkärin tarkastukseen. Odotusaika ylittää 1 400 asiakkaan kohdalla hoitotakuun kuuden kuukauden rajan. Ruuhkautunutta tarkastusjonoa on purettu vuoden 2020 lopulta saakka lisätöin oman henkilökunnan voimin sekä vuokratyöparien avulla. Käytössä on lisäksi kokonaishoidon palveluseteli, jonka on Kuopiossa saanut tänä vuonna 760 potilasta.   

Kokonaishoidon palveluseteli nopeuttaa hoitoon pääsemistä  

Kokonaishoidon palveluseteli voidaan antaa asiakkaalle hammaslääkärin tekemän tutkimuksen jälkeen vaihtoehtona kaupungin omana toimintana järjestettävälle suu- ja hammashoidolle, jolloin asiakkaan on mahdollista itse valita hammaslääkäri ja vastaanotto kaupungin palvelusetelitoimintaan hyväksymistä hammaslääkäreistä.   

Hoito kokonaishoidon palvelusetelillä maksaa asiakkaalle terveyskeskushinnaston mukaisesti. Palvelusetelillä toteutetaan ainoastaan ns. perushoitoa, ja vaativammat hoitokokonaisuudet tehdään edelleen kaupungin omissa toimipisteissä.  

Vuonna 2020 koronan vuoksi peruuntui noin 10 000 hammashoitokäyntiä, ja nyt käynti- ja potilasmäärät ovat palautuneet pandemiaa edeltävälle tasolle. Suun terveydenhuollon kiireellinen hoito on koko ajan pystytty toteuttamaan saman päivän aikana. Mahdollinen kiireelliseen hoitoon liittyvät jatkohoidot järjestetään palvelusetelillä tai omana toimintana. Alle 18-vuotiaiden kutsut ja hoitokäynnit on myös pystytty saattamaan ajan tasalle.   

Syyskuussa käynnistyy uusi joustava suun terveydenhuollon vastaanotto

Syyskuun puolivälissä Savotalon hammashoitolassa alkaa toiminnanohjausjärjestelmään perustuvan vastaanottomallin toiminta. KERTTU-vastaanotto (Kertakäynnillä terve suu) on ajankäytön suhteen joustavaa toimintaa, ja sen tavoitteena on vähentää yksittäisen asiakkaan käyntikertoja hoitamalla mahdollisimman paljon kerralla kuntoon suun tarkastuksesta alkaen tarvittaviin hoitoihin.   

KERTTU-vastaanoton odotetaan auttavan hoitojonojen purkamisessa ja tuovan helpotusta myös henkilökunnan työkuormitukseen. KERTTU-vastaanottotilat avautuvat Savotalossa syyskuun alussa, jolloin avautuvat myös remontin vuoksi suljettuna olevat  Savotalon asiakaspalvelutilat. Tarkemmat tiedot remontista uutisessamme Savotalon suun terveydenhuollon yksikössä alkaa remontti 3.5.2021 - Uutiset | Kuopio

Kiireettömään hoitoon pääsee jonosta vuorojärjestyksessä ja asiakas saa ajan joko kirjeitse tai puhelimitse. Palvelusetelistä saa lisätietoa osoitteessa www.kuopio.fi/suun-terveydenhuollon-palveluseteli.