Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Talven 2018-2019 kunnossapidon laskujen postitus alkaa – muutoksia laskunsaajiin

Viime talven jalkakäytävien kunnossapidosta kertyneiden laskujen postitus tontin omistajille tai haltijoille alkaa viikolla 42. Toteutuneet kustannukset peritään kaikilta tontin omistajilta tai haltijoilta, riippumatta siitä onko katualueella jalkakäytävää vai ei.

Jalkakäytävien talvikunnossapitoa koskeva lasku kohdistuu jatkossa vain yhdelle omistajalle, vaikka tontilla olisi useampia omistajia. Perusteet, joilla laskun saaja, eli osapuoli, määritellään ovat tärkeysjärjestyksessä seuraavat:

1.    osapuoli asuu hallintayksikön mukaisessa osoitteessa
2.    osapuolella on suurin omistusosuus
3.    osapuolen osoite on tiedossa
4.    osapuolen osoite ei ole ulkomaalainen
5.    osapuolen sukunimi aakkosjärjestyksessä
6.    osapuolen etunimi aakkosjärjestyksessä.

Laskuun on kuitenkin eritelty kunkin henkilön rekisteröity omistus-/hallintaosuus, joten maksuvelvollisen eli laskunsaajan on mahdollista jyvittää lasku myös muille kiinteistön omistajille tai haltijoille.

Lasku kohdistetaan kiinteistön haltijalle, mikäli kiinteistö on kaupungin tontinvuokrarekisterissä.

Kuopiossa kaupunki vastaa tontin omistajan talvikunnossapitovastuista. Keskitetyn talvikunnossapidon laskut peritään 01.10.2018 – 30.04.2019 väliseltä ajalta toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Laskutus perustuu 01.01.2019 tilanteeseen (tontin omistaja/haltija). Lisäksi laskutetaan arvonlisävero.  

*Laskutuksesta määrätään katujen ja yleisten alueiden puhtaana- ja kunnossapitolaissa, 8 §. Kaupunkirakennelautakunta päätti talvikunnossapitokauden 2018–2019 taksan vahvistamisesta kokouksessaan 26.06.2019, § 123.  

**Päätös jalkakäytävien talvikunnossapidon ottamisesta kaupungin vastattavaksi on tehty kaupunginvaltuustossa 13.11.2006.  

***Edellä mainitun perusteella kaupungilla on oikeus periä maksu, joka määräytyy todellisten kustannusten mukaan. Näin ollen kaikki keskeisen kaupunkialueen tontin omistajat tai haltijat saavat jalkakäytävien talvikunnossapitolaskun.

Kadun kunnossa- ja puhtaanapitovastuut Kuopion kaupungissa (pdf)

Lisätietoja:
Kunnossapitopäällikkö Jere Toppinen, jere.toppinen(at)kuopio.fi

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain