Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Tarinakilpailu on alkanut – osallistu ja vaikuta Kuopion keskustan tulevaisuuteen

Torille oli kerääntynyt mukavasti yleisöä perjantaina 14.6., kun Kuopion kaupunki järjesti yleisötilaisuuden keskustan kehittämiseksi. Tilaisuudessa avattiin myös keskustan kehittämiseen liittyvä tarinakilpailu, johon kuka tahansa voi tarinallaan osallistua. Kilpailuaika päättyy 27.9.2019 ja voittajat palkitaan rahapalkinnoin. Toritapahtuman avasi apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen, joka toivotti paikallaolijat tervetulleeksi tilaisuuteen kuulemaan torin kehittämisen tulevaisuuden suunnitelmista.

Tilaisuuden pääpuhuja Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitoksen johtava tutkija, Aija Staffans, kertoi keskustojen kehittämisen haasteista paitsi kotimaassa myös kansainvälisesti – samat haasteet koskettavat kaupunkikeskustoja globaalilla tasollakin. Esityksessään Staffans painotti kolmea pääteemaa: torit, kauppakeskukset ja asemanseudut. Kuopio kohtaa samoja haasteita kuin muutkin kaupungit: Vaikka tori mielletään edelleen Kuopion keskipisteeksi ja ”olohuoneeksi”, jolla on suuri merkitys keskustan elinvoimaisuuteen sekä kaupunkilaisten arkeen, niin etenkin keskustojen ulkopuoliset kauppakeskukset sekä asemanseudut kilpailevat voimakkaasti torien kanssa vetovoimaisuudessaan. Kauppakeskukset, kuten Matkus, sekä asemanseudut, kuten rakenteilla oleva Kuopion Portti asemineen ja raideyhteyksineen, asettavat haasteita keskustojen ja torien elinvoimaisuudelle vetäessään asukkaita sekä asiakkaita puoleensa. Esityksessä Staffans toi esille, miten edellä mainitut kehityskaaret ovat haastaneet perinteisten torikeskustojen kehittämistä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Kunnallisneuvos Jukka Pulkkinen keskittyi puheenvuorossaan Kuopion – ja Kuopion torin – historiaan. Esityksessään hän avasi torin siirtymisen taustoja sekä torin vaiheittaisen kehityksen askeleita, mikä valotti kuulijoille Kuopion pitkää ja monivaiheista historiaa.

Asemakaavapäällikkö Pauli Sonninen avasi tilaisuudessa myös kaavoituksen käynnistämän tarinakilpailun ydinkeskustan kehittämiseksi. Tarinakilpailuun voi osallistua kuka tahansa ja kilpailun tavoitteena on kerätä kaupunkilaisten toiveita, näkemyksiä ja ideoita Kuopion keskustasta tulevaisuudessa. Tarinoita voi kirjoittaa kolmen eri teeman pohjalta ja kir-joittaa voi vaikka kaikista. Parhaat tarinat myös palkitaan. Lisäksi yksi palkinnoista arvotaan kaikkien osallistujien kesken. Kilpailuaika päättyy 27.9.2019. Tarkemmat kilpailuohjeet ja teemat löytyvät osoitteesta https://www.kuopio.fi/torin-ympariston-kehittaminen.  

Lisätietoja:
Kaavoitusinsinööri Roope Ruhanen
044 718 5096, roope.ruhanen(at)kuopio.fi
Asemakaavapäällikkö Pauli Sonninen
044 718 5439, pauli.sonninen(at)kuopio.fi


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain