Uutiset Uutiset

Takaisin

Tehyn ja SuPerin ilmoittamalla tilapäisen siirron kiellolla vaikutuksia kaupungin palveluihin

Tehy ja SuPer ovat ilmoittaneet 15.9.2022 koko kuntasektoria koskevasta tilapäisen siirron kiellosta. Kielto alkoi välittömästi ja on voimassa toistaiseksi. Kielto koskee kaikkia Tehyn ja SuPerin työsuhteisia jäseniä, jotka työskentelevät SOTE-sopimuksen tai KVTES:n soveltamisalalla. 
 
Ilmoituksen mukaan tilapäisen siirron kiellon aikana Tehyn tai SuPerin jäseniä ei saa siirtää omasta työtehtävästään tai omasta työskentelypaikastaan toiseen työtehtävään tai toiseen työskentelypaikkaan.  
 
Tilapäisen siirron kielto voi vaikuttaa Kuopion kaupungin palveluihin. Palveluihin voi olla muun muassa seuraavia vaikutuksia: 
 
  • Varhaiskasvatus: Päiväkotien aukioloaikoja voidaan joutua rajoittamaan ja lapsiryhmiä voidaan joutua yhdistelemään. 
  • Avovastaanotto: Toimintaa saatetaan joutua supistamaan ja järjestelemään uudestaan. 
  • Kotihoito: Asiakaskäyntejä voidaan joutua järjestelemään uudelleen ja aikatauluja muuttamaan. Myös ei-kiireellisiä palveluja voidaan joutua siirtämään.  
  • Vanhusten asumispalvelut: Asumisyksiköissä saatetaan joutua tilanteisiin, joissa pystytään turvaamaan vain välttämättömimmät toiminnot, kuten lääkitys, riittävä ravitsemus ja hygienia. 
  • Sairaalapalvelut: Hoitajavajauksissa sairaansijoja joudutaan sulkemaan lisää ja uusien potilaiden pääsy osastoille vaikeutuu entisestään. Hoidossa joudutaan keskittymään välttämättömiin sairaanhoidollisiin tehtäviin. Avustaviin tehtäviin, kuten osastolla omaisensa ruokailuissa avustamiseen, toivotaan apua. Omaisten toivotaan tukevan aktiivisesti kotiutuvia omaisiaan kotiutustilanteissa ja sen jälkeen. 
  • Vammaispalvelut: Esimerkiksi asiakaskäyntejä voidaan järjestellä uudelleen, siirtää toiseen ajankohtaan, yhdistää käynti toiseen käyntiin tai korvata käynti puhelulla tai etäyhteydellä. Toimintoja voidaan joutua osittain sulkemaan.  
 
Potilas- ja asiakasturvallisuus varmistetaan priorisoimalla toimintoja niin, että välittömästi terveyttä uhkaavat asiat hoidetaan ensisijaisesti. Tämä voi aiheuttaa viivästystä niissä toimissa, joilla ei ole uhkaa asiakkaan välittömälle terveydelle tai hyvinvoinnille. Asiakkaiden ja potilaiden turvallisen hoidon takaamiseksi ei-kiireellisessä toiminnassa voi esiintyä poikkeamia ja hitautta.  
 
Tilapäisen siirron kiellon lisäksi myös koronalla on vaikutuksia kaupungin palveluihin. Kuopion kaupungilta ollaan asiakkaisiin yhteydessä, mikäli heidän palveluihinsa tulee muutoksia. 

Ilmoitus myös muista tulevista työtaistelutoimista  

 
Tilapäisen siirron kiellon lisäksi Tehy ja Super ovat ilmoittaneet seuraavista työtaistelutoimistaan: 
 
  • Tehyn tiedotteen mukaan valtuusto päätti toimeenpanna erikoissairaanhoitoon kohdistuvan joukkoirtisanoutumisen myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana myöhemmin ilmoitettavissa kohteissa. 
  • SuPerin tiedotteen mukaan SuPerin liittohallitus päätti edistää kotihoitoon kohdistuvaa joukkoirtisanoutumista myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana myöhemmin ilmoitettavissa kohteissa.