Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Tervetuloa puronkunnostuskurssille Kuopioon 6.7-7.7.2019

Itä-Suomen jokitalkkari-hanke järjestää yhteistyössä Kuopion kaupungin, Tornator Oyj:n ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa puronkunnostuskurssin Kuopiossa 6.7-7.7. Kurssille mahtuu 40 ensimmäistä ilmoittautunutta.

Itä-Suomen jokitalkkari- hankkeen tarkoituksena on kouluttaa kiinnostuneita kuntalaisia purojen kunnostamisessa kädestä pitäen. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa uhanalaiselle järvitaimenelle soveltuvaa elinympäristöä.

Itä-Suomen Jokitalkkari –hanke haluaakin kutsua kaikki purojen kunnostuksesta ja uhanalaisen järvitaimenkannan elvyttämisestä kiinnostuneet maksuttomaan puronkunnostuskoulutukseen Kuopioon 6.7-7.7. Kurssille mukaan pääsee 40 nopeinta ilmoittautujaa.

Kurssin tavoitteena on saada Itä-Suomeen paikallisia vastuuhenkilöitä kartoittamaan sekä johtamaan purojen kunnostuksia Itä-Suomen alueella ja lisäämään tietoutta aiheesta. Koulutus soveltuu kaikille aihepiiristä kiinnostuneille, esimerkiksi osakaskuntien jäsenille ja virtavesien ennallistamisesta kiinnostuneille.

Koulutuksen ensimmäisenä päivänä käydään läpi perustietoja vaelluskalojen kutupaikkojen ennallistamisesta, aina kunnostuskohteen valinnasta, lupaprosessista sekä vastuista alkaen. Koulutuksessa opitaan erottamaan potentiaaliset kunnostuspisteet, tutustutaan taimenen elinkiertoon sekä erilaisiin kunnostusmenetelmiin.

Tilaisuudessa kuullaan myös positiivisia kokemuksia esimerkiksi Helsingin Longin-ojalta ja Läsäkoskelta. Puhujina ovat muun muassa pitkän linjan kunnostajia ja luennoitsijoita, kuten FL Anssi Eloranta (Jokijatkumon rumpuongelmat), Ilpo Käkelä (POSELY/Lupa-asiat), Matti Huitila (Läsäkoski, Läsäkosken kunnostukset ja tulok-set), Jukka Syrjänen (Jyväskylän yliopisto/Näkemyksiä ja kokemuksia virtavesistä) Jouni Kivinen (Metsähallitus/Taimenen elinympäristövaatimukset), Juha Salonen (Puroaktiivi/Longinojan kehitys), Liisa Hämäläinen (SYKE)/Vesistöjen kunnostaminen ja yhteistyö) sekä Pekka Huupponen (Itä-Suomen jokitalkkarihanke).

Koulutuksen toinen päivä vietetään maastossa käytännön toimissa Suovu-Palosen retkeilyalueella sijaitsevalla Palosenjoella, missä harjoitellaan kunnostusta käytännössä.

Ohjelma:

Lauantai 6.7. Teoriapäivä
09.00, Valtuustovirastotalo (Suokatu 42, Kuopio, kesto noin 6h))
Omakustanneruokailu

Sunnuntai 7.7. Kenttäkoulutus Palosenjoella (kesto noin 5h)
10.00 Kokoontumispaikkana Ryönänkosken laavu (kartta)
Kimppakyydit (sovitaan lauantain tilaisuudessa)

Yhteistyössä:
Itä-Suomen jokitalkkari-hanke
Tornator Oyj
Kuopion kaupunki
Pohjois-Savon ELY-keskus

Lisätietoa koulutuksesta ja ilmoittautumiset koulutukseen mahdollisimman pian:
Jokitalkkari Pekka Huupponen, 050 341 2437 tai esa.huupponen@gmail.com

Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä myös tarvitsetko kyytiä tai pystytkö kyyditsemään muita toisen päivän maastokohteeseen.

Kartta: Palosenjoen ja laavun sijainti (png)


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain