Uutiset Uutiset

Takaisin

Tiedolla taitoa tulevaisuuteen –seminaarissa pohdittiin tanssin ja musiikin terveysvaikutuksia

Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalin toiseksi viimeiseen päivään tuotiin taiteen rinnalle tiedettä Musiikkikeskuksella järjestetyssä Tiedolla taitoa tulevaisuuteen –seminaarilla. Seminaarissa otettiin uusia näkökulmia kuntoutukseen tanssin ja musiikin kautta. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto, Suomen Aivosäätiö ja Kuopio Tanssii ja Soi ry.

 

Liikuntalääketieteen professori Heikki Tikkanen Itä-Suomen yliopistolta toivotti yleisön ja puhujat lämpimästi tervetulleeksi jo neljänteen perinteiseen seminaariin Tanssii ja Soi –festivaaleilla. Idea seminaarista oli syntynyt Tikkasen tavattua Jorma Uotisen lentokentällä ja keskusteltuaan aiheesta tämän kanssa.

-Vaikka Jorma jää pois, seminaari jatkuu tulevaisuudessa, Tikkanen vakuutti.

Ensimmäisenä puhujana esiintynyt Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikön tutkimusjohtaja Mari Tervaniemi Helsingin yliopistolta toi seminaariosallistujille tietoa musiikista aivosairauksien kuntoutuksessa. Tervaniemi pohjasi puheenvuoronsa Teppo Särkämön tutkimukseen aiheesta.

Tervaniemi mainitsi pelkän musiikin kuuntelun aivoinfarktin jälkeen edesauttavan potilaan toipumista.  Musiikin on hänen mukaansa myös todettu hidastavan muistisairauksien etenemistä ja tuovan helpotusta potilaan käytöshäiriöihin.

Tutkimuksessa todettiin nimenomaan tutun ja mieluisen musiikin aktivoivan muistijälkiä ja auttavan muistisairaita.

-Jokaisen olisi hyvä tehdä musiikkitestamentti, jotta omaiset tietäisivät millaista musiikkia soittaa potilaan kommunikaatiokyvyn heiketessä, Tervaniemi teroitti.

Musiikkia voidaan Tervaniemen mukaan käyttää kuntoutuksessa kuunneltuna, laulettuna, tanssittuna, soitettuna tai jopa pelattuna.

-Tärkeintä on, että toimintamuoto on kuntoutujalle mielekäs ja että huomio kiinnittyy musiikkiin, ei laitteeseen.

Parkinsonin taudin kanssa eläville tanssi voi olla tärkeä kuntoutumismuoto, kun taas afasiapotilailla laulaminen tukee puheen tuottamista.

Tutkija Kim Lesch Itäsuomen yliopistolta esitelmöi seminaariosallistujille tasapainon tärkeydestä ja yhteydestä tanssiin. Hänen mukaansa tasapainonhallintaan on alettu kiinnittää ja tullaan tulevaisuudessa kiinnittämään enemmän huomiota, sillä ikäihmisten määrä on kasvussa muuhun väestöön nähden.

-Kaikki tasapainon harjoitteluun tarvittavat elementit yhdistyvät tanssissa, Lesch kiteytti puhuessaan tanssin tärkeydestä hoitomuotona.

Viime aikoina tanssia on alettu käyttämään esimerkiksi Alzheimerin- ja Parkinsonin tautia hoidettaessa. Leschin mukaan eri tansseilla on erilaisia vaikutuksia, mutta yleisesti tanssi parantaa tasapainoa ja kehonhallintaa.


Tervaniemen ja Leschin puheenvuorojen välissä seminaariosallistujat pääsivät nauttimaan tanssitaiteen tohtori Hanna Pohjolan taukotanssista, jonka taustalla käytettiin Uotisen tanssista Pasi Karjalaisen esittelemällä liikeanalyysiteknologialla mallinnettua videota.

Tilaisuudessa kävivät puhumassa myös muun muassa Tanssii ja Soi –festivaalin taiteellinen johtaja Jorma Uotinen sekä musiikin- ja kulttuurintutkija Helmi Järviluoma.


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain