Uutiset Uutiset

Takaisin

Tiedote koulujen ja lukioiden huoltajille koronaviruksen vaikutuksista koulutyöhön 15.3.2020

Osa koulujen oppilaista, opiskelijoista ja henkilöstöstä saattaa enenevässä määrin joutua jäämään pois koulusta koronaviruksen, flunssan tai muiden syiden takia, ja se tarkoittaa enemmän erityisjärjestelyitä arjessa. Erityisjärjestelyt voivat tarkoittaa opiskelua monella eri tavalla, kuten esimerkiksi tehtävien antoa kotiin, etäopetusta, itsenäistä työskentelyä tai digimateriaalien käyttöä.

Opettajat keskustelevat oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa mahdollisen monimuoto-opetuksen toteuttamistavoista ja varmistavat, että oppijoilla on tiedossa, miten he voivat opiskella myös kotona. Järjestelyt voivat olla hyvin erilaisia eri-ikäisillä oppijoilla ja eri oppiaineissa. Opettajat tiedottavat monimuoto-opetuksen toteuttamisesta myös teitä huoltajia.


Varotoimenpiteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi

  • Viime perjantaina 13.3. annettiin kehotus kuljettaa oppikirjat ja muut tarvittavat koulutarvikkeet päivittäin kotiin. Tässä on kyse varotoimenpiteestä ja varautumisesta tilanteeseen, jossa opiskelu tapahtuu mahdollisesti kotona.
  • Jo aiemmin kuluneella viikolla peruttiin kaikki koulujen toimintaan liittyvät oppilaiden/opiskelijoiden sekä opetushenkilöstön ulkomaille suuntautuvat matkat, luokkaretket ja leirikoulut. Peruminen koskee nyt myös kotimaahan suuntautuvia vastaavia matkoja, retkiä ja leirikouluja. Myös kaupungin sisäisistä opintokäynneistä pidättäydytään. Emme myöskään ota kansainvälisiä tai kotimaisia ryhmävierailuja kouluille ja yksittäisten vieraiden kohdalla käytetään suurta harkintaa.
  • Kaikki koko koulun kokoontumiset sekä suuremmat yhteistilaisuudet järjestetään pienemmissä ryhmissä tai niistä luovutaan kokonaan.
  • Kuopion kaupungin sisäliikuntapaikat on suljettu yleisöltä 14.3. ja tämä tarkoittaa koululiikunnan osalta sitä, että liikuntatunnit järjestetään koulun omissa liikuntatiloissa ja liikuntakentillä.
  • Koulut ja oppilas- ja opiskelijaryhmät eivät enää osallistu julkisiin konsertteihin, teatteriesityksiin tai vastaaviin koulun ulkopuolella oleviin yhteistapahtumiin.

Määräykset ovat voimassa loppulukukauden ajan eli 31.5.2020 saakka


Lasten ja nuorten poissaolot koulusta

Huoltajia suositellaan käyttämään erityistä harkintaa lasten ja nuorten kohdalla, jos lapsi tai nuori on lähiaikoina ollut ulkomailla tai tuntee vähänkin flunssan oireita. On vaikeaa erottaa koronaviruksen ja normaalin flunssan oireita toisistaan, ja tästä johtuen kotiin tulee jäädä hyvin matalalla kynnyksellä, jos minkäänlaisia oireita ilmenee!   

Huoltaja voi hakea luvallista poissaoloa lapselleen/nuorelleen, jos hän ei halua, että tämä tulee kouluun. Yli 3 päivän luvan myöntää rehtori. Opetusjärjestelyt suunnitellaan yhdessä opettajan ja koulun kanssa. Kouluun palattuaan oppilailla ja opiskelijoilla on mahdollisuus saada tarvittaessa tukiopetusta. Poissaolon aikana mahdollisesti olevista kokeista ja arvioinneista keskustellaan opettajan kanssa.

Olemme hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. Epävarmuus ja sairastumiseen mahdollisesti liittyvät pelot aiheuttavat huolta myös lapsissa ja nuorissa. Lasten ja nuorten kanssa on hyvä keskustella asiasta kotona rauhoittelevaan sävyyn ja auttaa heitä keskittymään koulutyöhön luottavaisin mielin.

Tilanteet voivat muuttua hyvinkin nopeasti ja tiedotamme koronaviruksen vaikutuksista koulutyöhön välittömästi lisää, kun uutta tietoa ilmenee.


Leena Auvinen
opetusjohtaja


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain