Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Torin länsireunan kortteleita uudistetaan

Kuopion torin länsireunalla olevien kauppakortteleiden täydennysrakentamisen ja uudistamisen suunnittelu käynnistyy tänä keväänä. Asemakaavaprosessin ensimmäisen vaiheen kanssa yhtä aikaa alueelle laaditaan vaihtoehtoisia yleissuunnitelmia, joilla etsitään torin laidalle sopivaa arkkitehtonista uutta ilmettä ja sopivia kerroskorkeuksia.

Torin länsireunan kortteleiden täydennysrakentamisella ja uudistamisella tavoitellaan kaupallisten palveluiden ja toimistotilojen uudistumista sekä keskustan vetovoimaisuuden kasvua. Uusi suunniteltava asuinrakentaminen puolestaan monipuolistaa keskustan asuntotarjontaa ja tuo uusia käyttäjiä palveluiden ja joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Uudistuvissa kortteleissa tulee yhdistymään kaupallinen-, toimisto- ja asuinrakentaminen.

Kaavamuutoksen suunnittelualue rajautuu idässä Haapaniemenkatuun, pohjoisessa Tulliportinkatuun ja Torikatuun, lännessä Ajurinkatuun ja Savonkatuun sekä etelässä Minna Canthinkatuun. Kaikkia alueen kortteleiden rakennuksia ei ole tarkoitus uusia vaan suunnittelussa pyritään katsomaan alueen kokonaisuutta. Täydennysrakentamisen tulee kunnioittaa ympäristön arvorakennuksia, kuten kaupungintaloa ja Atlaksen rakennusta, mutta toisaalta luoda myös uutta kuopiolaista ilmettä ydinkeskustaan. Samalla tutkitaan myös alueen pysäköintiratkaisu, pyritään parantamaan kortteleiden huoltoyhteyksiä ja ohjaamaan huolto pois rännikaduilta.

Asemakaavan muutos on kaavaprosessin ensimmäisessä eli vireilletulovaiheessa, jonka aikana osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaikkien kuntalaisten nähtävänä. Siinä kerrotaan työn lähtökohdista, tavoitteista ja aikataulusta. Suunnitelma on asetettu nähtäväksi kaupunkirakennelautakunnan (24.2.2021, § 42)  hyväksynnän jälkeen 3.3.2021, ja siitä voi jättää mielipiteen sähköpostitse suunnittelijalle tai kaavoituksen asiointipostiin (kaavoitus(at)kuopio.fi) tiistaihin 6.4.2021 saakka. Suunnitelmaan voi tutustua valtuustotalon (Suokatu 42) asiakaspalvelussa sekä verkossa Kuopion karttapalvelussa.

Kaavaprosessin edetessä nähtäväksi asetetaan myös kaavaluonnos ja –ehdotus, joista voi jättää mielipiteen tai muistutuksen. Kaavaprosessin kulkua voi seurata Kuopion karttapalvelussa, suunnitelmat ja hankkeet –osiossa.

Tutustu aineistoon.

Lisätietoja:
Kaavoitusarkkitehti Jaana Keränen, Kuopion kaupunki
jaana.keranen(at)kuopio.fi, 044 718 5408

Kuvassa torin länsireunan kaavamuutoksen suunnittelualue.