Uutiset Uutiset

Takaisin

Tukea poikkeustilanteeseen lapsiperheille, nuorille ja ikäihmisille

Julkaistu 1.4.2020

Kuopion kaupungin verkkosivuille on laadittu tukisivut eri kohderyhmille koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen. Erityistä huolta kannetaan lapsista ja perheistä, nuorista sekä yli 70-vuotiaista kuopiolaisista, joiden auttamiseksi palveluita on koostettu monipuolisesti.
 

Koronavirus ja poikkeuksellinen tilanne kodeissa tuovat mukanaan monia haasteita arkeen. Perheessä koronaviruksen aiheuttamat kysymykset ja mahdollinen karanteenitilanne voivat aiheuttaa myös ristiriitoja perheen sisällä. Näissä asioissa ei kannata eikä tarvitse jäädä yksin, sillä neuvoja ja ratkaisuja asioihin voi hakea niin puhelimitse tai chatin kautta kuin myös kaupungin palveluista. Kuopion kaupungin lapsiperhepalvelut, neuvolapalvelut, varhaiskasvatuspalvelut ja koulut kumppaneineen tarjoavat monenlaista tukea poikkeustilanteeseen. Katso lisää: www.kuopio.fi/tukea-lapsille-ja-perheille-poikkeustilanteessa

On tärkeää, että lapsilla ja erityisesti nuorilla koulunkäynnin ja arjen rytmi säilyy ja kaikki opiskelevat näissä oloissa parhaansa mukaan. Päivälle kannattaa luoda melko selkeä lukujärjestys. Jos vanhempien ahdistus koulunkäynnin tukemisesta tuntuu suurelta, kannattaa ottaa yhteyttä opiskeluhuollon kuraattoriin tai psykologiin, kun taas oppimisasioissa tulee olla yhteydessä opettajaan/erityisopettajaan. Niille lapsille, joille koulu on ollut turvaa ja tukea tuova elementti elämässä, tilanne on nyt erityisen vaikea. Esimerkiksi chättäily nuorisotyöntekijän kanssa voi tässä tilanteessa tuoda apua.

Kuopion kaupunki tarjoaa nuorille poikkeustilanteessa tukea mm. nuorisopalveluiden, tuki- ja erityisopetuksen, psykologi- ja kuraattoripalveluiden, kouluterveydenhuollon ja mielenterveyspalveluiden muodossa. Katso lisää: www.kuopio.fi/tukea-nuorille-poikkeustilanteessa


Apua ja tukea yli 70-vuotiaille

Yli 70-vuotiaita suojataan nyt koronavirukselta kaikin tavoin. Heidän tulee olla karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Arjessa voi tulla vastaan pulmia, ja yksinolo voi aiheuttaa yksinäisyyttä ja masennustakin. Nyt läheisillä ja muun muassa naapureilla on heille entistäkin tärkeämpi merkitys. On hyvä olla normaaliakin useammin yhteydessä puhelimitse ja muilla mahdollisilla tavoilla. Ruokaostosten toimitus on tärkeä apu kotona pysyville, mutta heitä voi ilahduttaa myös pitkillä puhelinkeskusteluilla, postikorteilla ja kirjeillä, kukilla, läheisten kuvilla tai vaikka ravintolapäivällisen toimittamisella kotiin.

Lähipiiristä saadun avun lisäksi voi saada myös ulkopuolista tukea ja apua. Kaupungin nettisivulle on koottu lista yhteystietoineen ja hintoineen pääsääntöisesti yritysten ja myös seurakunnan ja järjestöjen palveluista yli 70-vuotiaille. Tukea löytyy muun muassa asiointiin, kaupassa käyntiin, kuljetuksiin ja myös keskusteluun koronasta ja muustakin elämässä. Osa palveluntarjoajista on yksityisiä sosiaali- tai terveyspalvelujen tuottajia, joiden toimintaa Kuopion kaupunki valvoo. Katso lisää: www.kuopio.fi/tukea-ja-apua-yli-70-vuotiaille