Uutiset Uutiset

Takaisin

Tukea vanhemmuuteen saadaan puolisolta ja ystäviltä

Monissa perheissä arkeen liittyy erilaisia huolen ja stressin aiheita. Viimeisen vuoden aikana puolessa kuopiolaisista lapsiperheissä on koettu ylimääräistä huolta tai stressiä koronan vuoksi. Tiedot tulevat ilmi Kuopiossa helmikuussa 2021 toteutetusta kyselystä lasten ja nuorten vanhemmilla ja huoltajille. Kyselyssä selvitettiin eri ikäisten lasten vanhempien kokemuksista vanhemmuudesta ja tuen tarpeista. Yhteensä 1153 kuopiolaista vanhempaa vastasi kyselyyn.

Koronan lisäksi työelämään liittyvä kuormitus aiheuttaa merkittävälle osalle (44 %) vanhemmista huolta. Hieman reilu neljännes vanhemmista kertoi kokeneensa viimeisen vuoden aikana huolta myös lasten ja nuorten median käyttöön liittyen ja hieman vajaa neljännes perheen talouteen liittyen. Lähes puolet vanhemmista koki toisinaan yksinäisyyttä vanhempana ja 65 % vanhemmista koki keinottomuutta.

- Perheissä huolta aiheuttavat tekijät näyttäisivät vaihtelevan lasten iän mukaan, kertoo Kuopion kaupungin hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen.

Pienten, alle kouluikäisten lasten vanhemmilla parisuhteeseen ja työelämän kuormitukseen liittyvät asiat korostuvat. Kouluikäisten lasten vanhemmilla korostuvat sen sijaan koulun käyntiin ja oppimiseen, lasten ja nuorten sosiaalisiin suhteisiin sekä digilaitteiden käyttöön liittyvät aiheet. Lapsen kasvaessa myös päihteisiin liittyvät kokeilut korostuvat.

Vanhemmista valtaosa (62%) koki kaipaavansa tukea vanhemmuuteen. Erityisesti tukea kaivattiin omaan jaksamiseen vanhempana, työn ja perheen tasapainoon sekä lasten ja nuorten digilaitteiden käyttöön. Digilaitteiden käytössä tukea kaivattiin erityisesti laitteiden parissa vietetyn ajan hallintaan, käytön vaikutuksiin lapsen hyvinvointiin ja yhteisistä säännöistä sopimiseen.  Eräs vastaaja kirjoittaa: “Toivoisin yhtenäistä linjaa luokan vanhempien kanssa pelien ikärajoista. Moni 7-vuotias pelaa K12-pelejä, jolloin tietysti omakin lapsi haluaisi. Itse pidämme kuitenkin ikärajoista tiukasti kiinni. Tämän toiveen toteutuminen on kuitenkin mahdotonta.”

Hieman vajaa puolet vanhemmista koki saavansa riittävästi tukea vanhemmuuteensa. Yleisimmin tukea saatiin puolisolta, ystäviltä ja sukulaisilta sekä toisilta vanhemmilta. Myös sosiaalisen median kanavat toimivat keskeisenä tukimuotona. Vanhempainillat tarjoavat tärkeän tukimuodon, sillä lähes kaikkiin lastansa koskeviin vanhempainiltoihin oli osallistunut 65 % vanhemmista. Vanhempainiltoja toivottiin erityisesti oman lapsen luokan vanhempien kesken. Kolmasosa vanhemmista toivoi teemakohtaisia, suuremmalle joukolle avoimia vanhempainiltoja. Lasten ja nuorten osallistuminen vanhempainiltoihin nähtiin hyvänä.

Kyselystä saatua tietoa hyödynnetään osana palvelujen suunnittelua ja kehittämistä. Kysely tarjoaa tärkeää tietoa myös muille toimijoille, kuten järjestöille. Kyselyn tuloksiin voi tutustua tarkemmin: www.kuopio.fi/hyvinvointi