Uutiset Uutiset

Takaisin

Tule paikalle toritapahtumaan perjantaina 14.6. ja osallistu tarinakilpailuun torin ympäristön kehittämiseksi

Kuopion kaupunki järjestää toritapahtuman perjantaina 14.6 klo 14.00-15.00 ja käynnistää tarinakilpailun torin ympäristön kehittämiseksi. Voittajille on luvassa rahapalkintoja ja heidät palkitaan yleisöäänestyksen perusteella. Kilpailuaika on 14.6.-27.9.2019.

Torin kehittämiseksi on käynnistetty yleissuunnitelman laatiminen

Kuopion kaupunki on käynnistänyt yleissuunnitelman laatimisen torin ympäristön kehittämiseksi ja osana suunnittelua halutaan kerätä kaupunkilaisten visioita keskustan kehittämiseksi.  Keskustan nykyinen kehittäminen on pohjautunut pääasiassa pienen alueen kattaviin asemakaavan muutoksiin eikä laajempaan suunnitteluun. Nyt käynnistettävällä yleissuunnittelulla tähdätään tulevaisuuden keskustan suunnitteluun, joka toimisi pohjana tuleville keskustan kaavamuutoksille.
- Lähdimme tähän projektiin, sillä halusimme osallistaa kuuntalaisia torin kehittämisessä. Tori kuitenkin on kaupunkilaisten toinen olohuone, joten haluamme, että kuntalaiset saavat sanoa mielipiteensä ja esittää näkemyksiään tästä kallisarvoisesta kaupunkitilasta”, kertoo kaavoitusinsinööri Roope Ruhanen hankkeen taustoista.

Toritapahtumassa 14.6. johtava tutkija Aija Staffans Aalto-yliopistolta sekä kunnallisneuvos Jukka Pulkkinen kertomassa Kuopion torista

Hanke käynnistyy toritapahtumalla Kuopio Tanssii ja Soi tapahtuman jälkeen perjantaina 14.6. kello 14:00-15:00. Tapahtumassa ovat puhumassa Aalto-yliopiston johtava tutkija Aija Staffans ja kunnallisneuvos Jukka Pulkkinen. He pohjustavat suunnittelua kertomalla yleisesti keskustojen kehittämisen haasteista sekä Kuopion omasta keskustan historiasta. Toritapahtumassa pohjustetaan sekä julkistetaan myös tarinakilpailu.

Tarinakilpailulla haetaan kaupunkilaisten näkemyksiä torin tulevaisuudesta

Tarinakilpailussa kaivataan ideoita vuoden 2040 keskustasta. Voit valita kolmesta eri teemasta tai kirjoittaa kaikista. Teemat kuvaavat erilaisia tulevaisuusskenaarioita Kuopion keskustasta vuonna 2040. Raati valitsee syksyllä parhaan kirjoituksen kustakin teemasta ja voittajat valitaan lopullisesti yleisöäänestyksellä. Kunkin teeman voittajakirjoitus palkitaan 400 euron rahapalkinnolla. Lisäksi kaikkien osallistuneiden kirjoitusten kesken arvotaan 300 €. Kilpailu ja siihen liittyvät tulevaisuuskuvateemat tullaan julkaisemaan samaan aikaan toritapahtuman kanssa osoitteessa: https://www.kuopio.fi/fi/asemakaavoitus (Sivusto aukeaa perjantaina 14.6. klo 14.00)

Saatujen tarinoiden pohjalta muodostetaan teemojen mukaiset tulevaisuuskuvat syksyn aikana. Tulevaisuuskuvista järjestetään yleisöäänestys ja valittua tulevaisuudenkuvaa käytetään yleissuunnitelman pohjana. Yleissuunnitteluprosessissa tehdään tarvittavat selvitykset, jotta alueelle saadaan aikaan toimiva kokonaisuus. Yleissuunnitelman toivotaan valmistuvan ensi vuonna ja sen toivotaan johtavan toimivaan keskustan kehittämismalliin, joka ohjaa osaltaan asemakaavoitusta ja joka on, ennen kaikkea, kaupunkilaisten mieleen ja heidän toiveidensa mukainen. Yleissuunnitelman etenemistä voi seurata myös kaupungin internet-sivuilla: https://www.kuopio.fi/fi/asemakaavoitus

Lisätietoja:
Kaavoitusinsinööri Roope Ruhanen
044 718 5096, roope.ruhanen(at)kuopio.fi
Asemakaavapäällikkö Pauli Sonninen
044 718 5439, pauli.sonninen(at)kuopio.fi


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain