Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Tulliportinkadulla ja Niiralankadulla käynnistyy kadun ja vesihuollon saneeraustyö

Tulliportinkadun ja Niiralankadun katusaneeraus välillä Puistokatu-Suokatu on alkanut viikolla 16. Työt alkavat Tulliportinkadulta, jolloin moottoriajoneuvojen läpikulku estyy välillä Puistokatu-Sairaalakatu 2.5.2017 alkaen. Samaan aikaan aloitetaan vesihuollon saneeraustyöt Niiralankadun puistoalueella Sairaalakadun risteyksen ja Suokadun välillä.

Työt jatkuvat kevään aikana myös Niiralankadun katualueella jolloin myös tämäkin osuus sulkeutuu moottoriajoneuvoliikenteeltä. Työalueen läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen ajoneuvoliikenne hoidetaan poikkeusjärjestelyin. Työt valmistuvat vaiheittain pääosin kesän ja syksyn 2017 aikana.

Kadun osalta uusimistyöt jatkavat Savilahti-keskusta -välisen liikenneyhteyden parantamista. Erityisesti jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranevat samalla, kun Tulliportinkadun ja Niiralankadun ajoratoja kavennetaan seitsemään metriin. Lisäksi Niiralankadun ja Suokadun risteykseen rakennetaan liikennevalojen tilalle kiertoliittymä sujuvoittamaan liikennettä.  Katusaneeraus toteutetaan keskustan liikenteen yleissuunnitelman ja Savilahden alueen kehittämistavoitteiden mukaisesti. 

Saneerauksen yhteydessä jatketaan vuonna 2016 Tulliportinkadulta aloitettua yli satavuotiaan päävesijohdon uusimista Niiralankadulle päin sekä Niiralankadun ja Suokadun risteyksessä. Vanha päävesijohto on rakennettu samana vuonna 1913 kuin Itkonniemen ensimmäinen vesilaitos. Uusittava vesijohto on tärkeä vedenjakelun toimintavarmuuden kannalta.

Tulliportinkatu suljetaan läpiajoliikenteeltä 2.5. alkaen. Kiinteistöille ajo järjestetään Kasarmikadun kautta. Reitit on ilmakuvassa. Nämä tilapäiset ajojärjestelyt tonteille muuttuvat rakentamistyön aikana, muutoksista ilmoitetaan erillistiedottein.

Rakentamisen ajan poikkeusjärjestelyjä

Työalueen läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen ajoneuvoliikenne hoidetaan poikkeusjärjestelyin, ja niistä tiedotetaan myöhemmin kiinteistökohtaisin tiedottein. Alkuvaiheessa sulussa olevalle Puistokadun-Sairaalakadun osuudella kiinteistöjen liikenne ohjataan Kasarmikadun kautta.

Liikennejärjestelyjä tehdään työn etenemisen mukaan ja muuttuneet järjestelyt kohteessa merkitään liikennemerkein ja opastein.

Joukkoliikenne siirtyy kulkemaan Suokadun kautta 2.5.2017 alkaen. Järjestelyistä on tiedotettu erikseen. Poistetuille pysäkeille tulee opastekartat korvaavista pysäkeistä. http://joukkoliikenne.kuopio.fi/

Vedenjakelu toimii työn ajan normaalisti väliaikaisjärjestelyin. Mahdollisista lyhytaikaisista jakelukatkoksista tiedotetaan katkoksen piiriin jääville kiinteistöille kohdennetusti. Uusien johtojen käyttöönotto pyritään tekemään niin, että vedenlaatuhäiriöt jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Käyttöönotosta tiedotetaan erikseen.

Liikkumisessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta

Työalueen läheisyydessä liikuttaessa tulee vaaratilanteiden välttämiseksi noudattaa varovaisuutta. Työmaaliikenne ja muuttuneet olosuhteet vaativat erityishuomiota. Erityisesti lapsille on tarpeen korostaa varovaisuuden tärkeyttä liikuttaessa työalueen läheisyydessä. Työalue on eristetty aidalla ja sen sisäpuolella oleskelu on ehdottomasti kielletty.

Rakennuttajat

Kuopion kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue, rakentamisen ja kunnossapidon palvelut: valvoja, rakennuttaja Petri Pucilowski,  puh. 044 718 5654

Kuopion Vesi Liikelaitos: valvoja, putkimestari Ilkka Malo, puh. 044 718 5691

Urakoitsija

Kohteen pääurakoitsijana toimii Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar.

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain