Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Tulliportinkatu välillä Puistokatu - Sairaalakatu suljetaan 2.5.2017 alkaen

Tulliportinkadulla ja Niiralankadulla on käynnistynyt kadun ja vesihuollon saneeraustyö ja ajojärjestelyt tonteille muuttuvat rakentamistyön aikana.

 


Työt alkavat Tulliportinkadulta, jolloin moottoriajoneuvojen läpikulku estyy välillä Puistokatu-Sairaalakatu 2.5.2017 alkaen. Samaan aikaan aloitetaan vesihuollon saneeraustyöt Niiralankadun puistoalueella Sairaalakadun risteyksen ja Suokadun välillä.

Työt jatkuvat kevään aikana myös Niiralankadun katualueella, jolloin myös tämäkin osuus sulkeutuu moottoriajoneuvoliikenteeltä. Työalueen läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen ajoneuvoliikenne hoidetaan poikkeusjärjestelyin. Työt valmistuvat vaiheittain pääosin kesän ja syksyn 2017 aikana.

Savilahti - keskusta -välinen liikenneyhteys paranee

Kadun osalta uusimistyöt jatkavat Savilahti-keskusta -välisen liikenneyhteyden parantamista. Erityisesti jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranevat samalla, kun Tulliportinkadun ja Niiralankadun ajoratoja kavennetaan seitsemään metriin. Lisäksi Niiralankadun ja Suokadun risteykseen rakennetaan liikennevalojen tilalle kiertoliittymä sujuvoittamaan liikennettä.  Katusaneeraus toteutetaan keskustan liikenteen yleissuunnitelman ja Savilahden alueen kehittämistavoitteiden mukaisesti. 

Saneerauksen yhteydessä jatketaan vuonna 2016 Tulliportinkadulta aloitettua yli satavuotiaan päävesijohdon uusimista Niiralankadulle päin sekä Niiralankadun ja Suokadun risteyksessä. Vanha päävesijohto on rakennettu samana vuonna 1913 kuin Itkonniemen ensimmäinen vesilaitos. Uusittava vesijohto on tärkeä vedenjakelun toimintavarmuuden kannalta.

Tulliportinkatu suljetaan läpiajoneuvoliikenteeltä 2.5.2017 alkaen. Kiinteistöille ajo järjestetään Kasarmikadun kautta.

Tilapäiset ajojärjestelyt tonteille muuttuvat rakentamistyön aikana. Muutoksista tiedotetaan erillistiedottein.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.


Yhteyshenkilöt ovat työmaapäällikkö Harri Kuhmonen, puh. 044 718 5585 ja työnjohtaja Hannu Savolainen, puh. 044 718 1496, Mestar kuntatekniikkaliikelaitos, rakentamisyksikkö


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain