Takaisin

Turvallisuusteko-huomionosoitukset 2021 saaneilla lähisuhdeväkivaltatyöllä ja koronajäljitystiimillä tärkeä tehtävä

Kuopion kaupungin monialainen turvallisuustyöryhmä sai kuntalaisilta seitsemän ehdotusta vuoden 2021 Turvallisuusteko-palkinnon saajaksi. Niistä työryhmä valitsi yksimielisesti palkittavaksi ehdotuksen kolmesta lähisuhdeväkivaltatyön parissa työskentelevästä järjestöstä: Kuopion Ensikotiyhdistys ry, Miessakit ry ja Hyvä Mieli ry. Kunniamaininta annettiin Kuopion koronajäljitystiimille tunnustuksena heidän työstään koronaepidemian aikana. Palkinnot jaettiin 19.11.2021 Kuopion vuosipäivän palkitsemisjuhlassa.

Kuvassa vasemmalta: koronajäljitystiimistä tartuntatautihoitaja Jaana Mustonen sekä lähisuhdeväkivaltatyöstä projektityöntekijä Marianna Kettunen, projektipäällikkö Saara Röntynen ja väkivaltatyöntekijä Mikko Pulkkanen. Kuvassa oikealla oleva Kuopion kaupungin turvallisuuspäällikkö, monialaisen turvallisuustyöryhmän puheenjohtaja Miikka Oravainen jakoi turvallisuusteko-huomionosoitukset 19.11.2021 Kuopion vuosipäivän palkitsemisjuhlassa.

Vuosien aikana turvallisuustekopalkinnon saajien ehdotuksissa on tullut esiin erilaisia turvallisuusnäkökulmia, joista useat ovat liittyneet päihteisiin ja koulukiusaamiseen. Usein huomionosoitusten saajat ovat olleet vapaaehtoistoimijoita. Tänä vuonna kaikki turvallisuustekopalkinnon ehdotuksista liittyivät joko täysin tai osittain koronapandemiaan.

Matalan kynnyksen apua lähisuhdeväkivaltaan

Kuopiolaiset järjestötoimijat ovat kehittäneet matalan kynnyksen apua lähisuhdeväkivaltaan vuodesta 2018 lähtien. Sadat kuopiolaiset ovat saaneet konkreettista apua lähisuhdeväkivaltaan niin yksilöinä, pariskuntina kuin perheinä – yhdessä ja erikseen. 

- Toivomme palkinnon nostavan esiin toimijoiden sujuvan yhteistyön merkityksen väkivaltatyössä onnistumisessa, iloitsee Hyvä Mieli ry:n projektityöntekijä Marianna Kettunen.

Kuopiossa on kehitetty ja samanaikaisesti tehty lähisuhdeväkivaltatyötä asiakkaiden kanssa järjestöissä vuodesta 2018 lähtien. Kuopion ensikotiyhdistys ry:n Pelotta-väkivaltatyön avopalvelu, Hyvä mieli ry:n Turvallinen Perhe -hanke ja Miessakit ry:n Lyömätön Linja -toiminta ovat tarjonneet tukea ja apua lähisuhdeväkivallan eri osapuolille Pohjois-Savon alueella. Toimijat ovat tehneet lähisuhdeväkivaltatyötä yhdessä sekä erikseen, oman toimintamallinsa mukaisesti. 

- Työskentelymme tavoitteena on ollut lisätä turvallisuutta perheissä ja lähisuhteissa sekä ennaltaehkäistä väkivaltaa, selventää Pelotta-väkivaltatyön projektipäällikkö Saara Röntynen.
 
Palkitut väkivaltatyön palvelut ovat juurtumassa alueelle. Asiakasmäärät ovat toiminnoissa lisääntyneet vuosien aikana työskentelyn ja toteutetun verkostoyhteistyön kautta. Korona on osin vaikuttanut työskentelyyn ja asiakkaiden hyvinvointiin muun muassa asiakkaiden perheiden tukiverkostojen kaventumisena. Se on rajoittanut tapaamismahdollisuuksia asiakastilanteissa ja myös läheissuhteissa sekä lisännyt yksinjäämisen tunnetta asioiden äärellä. 

Perheissä väkivalta on voinut joissakin tapauksissa alkaa ja lisääntyä koronan aiheuttamien muutosten myötä. Voimavarat ovat voineet vähentyä ja haasteet perheissä lisääntyä. 

- Myös avun hakeminen perhetilanteeseen on voinut olla haasteellisempaa, kun perheet ovat olleet tiiviisti yhdessä ja enemmän kotona. Riski tilanteiden kriisiytymiseen on voinut olla suurempi, Kettunen pohtii.

Apua lähisuhdeväkivaltaa kokeneille sekä väkivallan käytön ennaltaehkäisyyn ja loppumiseen

Kuopion ensikotiyhdistyksen Pelotta-väkivaltatyön avopalvelussa tuetaan lähisuhteissaan väkivaltaa ja sen uhkaa kokeneita aikuisia ja lapsia. Työskentelyssä autetaan asiakasta tunnistamaan väkivallan muotoja, irtaantumaan väkivallasta ja toipumaan kokemuksista sekä vahvistetaan yhdessä asiakkaan kanssa turvallista arkea. 

- Työskentely toteutuu yksilö- ja perhetapaamissa sekä vertaistuellisissa ryhmissä, Röntynen tarkentaa.

Turvallinen perhe -työskentelyn tarkoitus on saada lähisuhdeväkivalta loppumaan parisuhteessa ja sitä kautta perheessä. Kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon alueella asuvat pariskunnat, joiden parisuhteessa esiintyy väkivaltaa. Apua annetaan myös lapsiperheille, joissa vanhempien välillä esiintyy väkivaltaa. Menetelminä ovat paritapaamiset ja monipariskuntaryhmät. 

- Väkivaltatyö on kohdistunut meillä kaikilla arjen turvallisuuden parantamiseen perheissä, Kettunen kertoo.

Miessakit ry:n Lyömätön Linja tarjoaa apua väkivaltaa läheisiään kohtaan käyttäneille miehille. Apua voi hakea myös ennaltaehkäisevästi tai konfliktitilanteen jäsentämisen tueksi, jos on syntynyt huolta tilanteiden kärjistymisestä väkivallaksi. Työskentely alkaa aina yksilötapaamisilla, joita tarvittaessa voidaan täydentää paritapaamisilla.

-  Tavoitteena on väkivallan käytön ennaltaehkäisy, vähentäminen ja loppuminen. Palvelu on maksutonta ja tarjolla maanlaajuisesti, selventää Lyömätön linja -toiminnan väkivaltatyöntekijä Mikko Pulkkanen.

Koronajäljitystiimi on tehnyt tärkeää ennaltaehkäisevää työtä

Kunniamaininnan saanut koronajäljitystiimi palkitaan työstään koronan parissa. Perusteluina palkintoehdotuksessa oli, että tiimi on  työskennellyt taukoamatta ihmisten turvallisuuden hyväksi koronapandemian aikana. Työntekijät ovat ottaneet yhteyttä kaikkiin koronapositiivisiin henkilöihin ja lisäksi olleet yhteydessä myös kaikkiin altistuneisiin. Tiimin työntekijät ovat työskennelleet pääterveysasemalla positiivisella ja iloisella työotteella kiireistä ja moninaisista haasteista huolimatta.

Kuntalaisten ehdotusten joukossa oli tänä vuonna muitakin tärkeää korona-ajan työtä tekeviä yksiköitä. Kuopion kaupunki jakaa vuosittain turvallisuustekopalkinnon henkilölle tai yhteisölle, joka on oma-aloitteisella teolla parantanut turvallisuutta tai tehnyt aloitteen, joka on johtanut turvallisuuden paranemiseen. Turvallisuusteko-kiertopalkinto on seppä Tuomo Halosen takoma suurikokoinen avain avainpesineen. Turvallisuusteko-palkinnon saivat viime vuonna SPR:n paikallisosastot sekä Tukikohta-seurakunta.

Lisätietoja: 

Kuopion ensikotiyhdistys ry, Pelotta -väkivaltatyön avopalvelu: projektipäällikkö Saara Röntynen, 044 369 7210, saara.rontynen(at)kuopionensikoti.fi. 

Hyvä Mieli ry, Turvallinen Perhe: projektityöntekijä Marianna Kettunen, 050 557 6709, 
marianna.kettunen (at) kuopionkriisikeskus.fi

Miessakit ry, Lyömätön Linja Kuopio: väkivaltatyöntekijä Mikko Pulkkanen, 044 783 7923, 
miessakit.kuopio(at)miessakit.fi.

 

Lue myös tiedote muista kaupungin huomionosoituksista, jotka jaettiin 19.11.2021 Kuopion vuosipäivän palkitsemisjuhlassa: Kuopion kaupunki juhli vuosipäiväviikkoaan huomionosoituksin - Uutiset | Kuopio.