Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Tutustu Puijon laskettelurinteen hissin sekä tornin majan piha-alueen suunnitelmiin – suunnitelma nähtävillä kesäkuun ajan

Kuopion kaupungin kaupunkisuunnittelupalvelut on laatinut yleissuunnitelmaluonnoksen Puijon urheilualueen nykyisen laskettelurinteen hissin uusimisesta myös muiden kuin urheilijoiden käyttöön. Lisäksi parannettaisiin Puijon tornin sekä majan piha-alueita. Myös luontoreitteihin sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tarpeisiin esitetään parannuksia. Yleissuunnitelmaluonnos esitetään hyväksyttäväksi kaupunkirakennelautakunnalle 27.5.2020 ja asetetaan nähtäville kesäkuun ajaksi.

Suunnitelman mukaan nykyinen hissi uusittaisiin 2-paikkaiseksi tuolihissiksi, jolloin uusi hissi soveltuisi urheilijoiden lisäksi myös esimerkiksi ulkoilijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön. Näin ollen se parantaisi myös Puijon lakialueen saavutettavuutta urheilulaakson suunnasta.

Lisäksi suunnitelmassa esitetään uusittavaksi Puijon tornin sekä majan piha-alue, minkä yhteydessä laajennetaan jalankulkijoille ja pyöräilijöille selkeästi rajattua, turvallista oleskelualuetta. Pysäköintijärjestelyitä sekä nouto- ja saattoliikenteen toimivuutta on tarkoitus parantaa pihan ja Puijontien pysäköintialueiden uusimisella ja muilla pienimuotoisilla muutoksilla. Puijontien pysäköintialueen ja pihan väliin esitetään rakennettavaksi korotettu jalkakäytävä.

Ympäröivälle piha-alueelle esitetään kahta paranneltua luontoreittiä, joiden pohjana hyödynnetään jo olemassa olevia maastopyöräreittejä sekä luontopolkua. Majan pohjoispuolen luontoreitti on esteettömämpi ja helpompi, kun taas tornin eteläpuolen reitti on maastoltaan vaativampi.

Suunnitelma-alueen ohjeellinen aluerajaus on esitetty alla olevassa ilmakuvassa (jpeg).

Suunnitelma-alue


Arviot rakennustöiden vaiheista ja ajoituksesta tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Nähtävilläoloaikana (30 vrk) yleissuunnitelman luonnosta voi kommentoida. Nähtäville asettamisesta tiedotetaan Kuopion kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa, kaupunkilehden tiedotuspalstalla sekä Kuopion kaupungin kaupunkisuunnittelupalveluiden verkkosivuilla (kunnalliset ilmoitukset).

*Valmiuslain mukaisista poikkeusoloista johtuen nähtävilläoloaikana yleisötilaisuutta ei tämän hetkisen arvion mukaan järjestetä. Yleissuunnitelmaluonnoksesta kiinnostuneita pyydetään olemaan suoraan yhteydessä suunnittelun yhteyshenkilöön suunnitteluinsinööri Ville-Veikko Pääkköseen.

Lisätietoja:
Suunnitteluinsinööri Ville-Veikko Pääkkönen, 044 7185 312 tai ville-veikko.paakkonen(at)kuopio.fi


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain