Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Tyytyväisyyskysely Puijon metsien ulkoilu- ja virkistysalueiden käytöstä

Kyselyn ovat laatineet Karelia-ammattikorkeakoulun metsätalouden opiskelijat ja se on luonteeltaan opinnäytetyö. Se toteutetaan yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa.
 

Miten tyytyväisiä Puijon alueella liikkuvat ovat Puijon palveluihin, viihtyisyyteen ja virkistyskäyttöön? Puijon alueella tarkoitetaan Puijon yhtenäistä metsäaluetta, jolla on esimerkiksi laavuja, polkuja, hiihtoreittejä ja frisbeegolfratoja. Alueella on mahdollista ulkoilla, sienestää, marjastaa, jne.

Linkki kyselyyn.

Kyselyn ensimmäisessä osiossa kerätään taustatietoja. Toisessa osiossa ovat varsinaiset Puijon aluetta koskevat kysymykset. Taustatietokysymyksiin voit myös jättää vastaamatta, mikäli et halua ilmoittaa kyseistä tietoa.

Vastaajien tiedot käsitellään anonyymisti. Lomakkeelle kerätään vain perustietoja vastaajista sekä varsinaiset vastaukset. Kyselyn tulokset toimitetaan Kuopion kaupungille. Tämän työn tarkoituksena on kartoittaa Puijon käyttäjien tyytyväisyyttä ja mahdollisesti antaa suuntaa Kuopion kaupungille tulevien Puijoa koskevien päätösten tekemiseen.

Kyselyyn vastaaminen vie noin viidestä kymmeneen minuuttia. Vastausaikaa on helmikuun alkuun saakka, jolloin kysely sulkeutuu.