Uutiset Uutiset

Takaisin

UEFAn työkalu tarjoaa näyttöä KuPSin toiminnan tuottamasta hyödystä

Kuopion Palloseura on ensimmäisenä suomalaisena urheiluseurana pystynyt mittaamaan oman toimintansa merkitystä paikalliselle yhteisölle UEFA SROI -työkalun avulla.Ei arvioita, vaan tarkkoja lukuja

Kuten Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti toteaa, ovat liikunnan aktiivisuuden tuomat positiiviset hyvinvointivaikutukset varmasti monien tiedossa. Nyt, ensimmäisenä urheiluseurana Suomessa, Kuopion Palloseura on kuitenkin pystynyt tuottamaan tutkittua tietoa ja tarkkoja lukuja toimintansa tuomista terveydellisistä, sosiaalisista ja taloudellisista hyödyistä.

UEFA SROI -mallinnus on UEFA:n (Euroopan jalkapalloliitto) ja WHO:n (Maailman terveysjärjestö) yhdessä toteuttama mallinnus, joka, mittaa jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa harrastajien osalta. Mukana mallinnuksen toteuttaja-asiantuntijoina on myös useita maailmanlaajuisia ja valtakunnallisia toimijoita, kuten kansainvälisiä yliopistoja, eri maiden jalkapalloliittoja sekä viranomaistahoja (THL, OECD). Kuopion Palloseura on mallinnuksen pilottiseura Suomessa.

Mittauksen kohteena sosiaaliset, terveydelliset ja taloudelliset hyödyt

UEFAn tutkimuksen mukaan Kuopion Palloseuran toiminta tuo yhteiskunnalle vuosittain 12,5 miljoonan euron kokonaishyödyn. Näistä 2,69 miljoonaa euroa oli säästöjä sosiaalikuluissa, 5,8 miljoonaa euroa suoria vaikutuksia Suomen taloudelle ja 3,99 miljoonaa euroa säästöjä terveydenhuollossa.

Sosiaalisten hyötyjen osalta mallinnuksessa huomioitiin mm. vapaaehtoistyön arvo, jalkapalloharrastuksen vaikutus koulutuloksiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Suoria taloudellisia hyötyjä taas toivat mm. työpaikat, joita jalkapallo luo sekä jalkapalloharrastukseen liittyvä kulutus. Terveydenhuoltoon säästöjä tuo tutkimuksen mukaan mm. alentunut riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, 2-tyypin diabetekseen ja mielenterveysongelmiin.

Huippu-urheilun sijaan tutkimuksessa on keskitytty nimenomaan lasten ja nuorten harrastustoiminnan vaikutuksiin yhteiskunnalle. KuPSin osalta se kattaa mm. junioritoiminnan, edustusjoukkueen ja muun harrastustoiminnan. Kuopion selvitystä varten antamista luvuista uupui tyttöjen junioritoiminta, koska tutkimuksen tekemisen aikaan Pallokissojen junioritoiminnan yhdistymisen KuPSin toimintaan oli vielä kesken.

Vuonna 2019 julkaistujen valtakunnallisten lukujen mukaan jalkapallon vaikuttavuus koko Suomen tasolla euroina on 1,25 miljardia.

”Jalkapalloharrastus näyttäisi olevan hyvä vakuutus lapsen tulevaisuuteen”

KuPSin toimitusjohtajan, Jarno Heiskanen mukaan tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että jalkapalloharrastus – kuten varmasti moni muukin liikuntaharrastus – on melko hyvä ja myös verrattain melko edullinen vakuutus lapsen tulevaisuuden kannalta.

”Jalkapallossa hienoa on, että se on melko hyvin saavutettavissa myös sosioekonomisesti hankalassa asemassa oleville perheille. Sillä on tärkeä merkitys esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta. Tavoitteenamme onkin, ettei jalkapalloharrastuksen hinta nostaisi jatkossakaan kynnystä harrastaa lajia.”


”Tulokset tarjoavat vastauksia kysymykseen siitä, miksi Kuopion Palloseura on olemassa”

Heiskasen mukaan mallinnuksen tulokset tarjoavat myös perimmäisiä vastauksia eksistentiaaliseen kysymykseen siitä, miksi Kuopion Palloseura on olemassa.

”Tässä tutkimuksessa näitä syitä olemassaolollemme nousi esille useita. Työkalua tullaan käyttämään varmasti myös tulevaisuudessa jatkuvana seurantatyökaluna”, hän kommentoi.

Voisivatko muutkin seurat ja järjestöt soveltaa työkalua?

Heiskasen mukaan UEFAn ajatuksena on ajaa SROI-työkalu ensin läpi jalkapalloilevan Euroopan, ja laajentaa sitä sen jälkeen myös muuhunkin urheiluun. Työkalua voitaisiin siis mahdollisesti soveltaa myös muiden urheiluseurojen toiminnan hyötyjen mittaamiseen ja osoittamiseen.

Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen toteaa tutkimuksen tarjoavan hyvää tietoa myös johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

”Tämäntyyppistä, paikallista tietoa tarvitaan varmasti jatkossa lisää eri seurojen ja järjestöjen osalta päätettäessä, mihin asioihin kannattaa tulevaisuudessa panostaa. Tämä on erittäin hyvä avaus”, hän kiitteli.

”Tutkimuksen tulosten perusteella kokonaishyöty myös vastaa hyvin sitä määrää, jonka kaupunki tällä hetkellä sijoittaa vuosittain.”

UEFA SROI-mallinnus on toteutettu kahdessatoista UEFA:n jäsenmaassa vuoden 2019 aikana. Suomen mestarijoukkue Kuopion Palloseura on ensimmäisenä suomalaisena jalkapalloseurana läpikäynyt UEFA SROI-mallinnuksen mukaisen tutkimuksen.

Lue lisää ja katso tiedotustilaisuuden videotallenne Kuopion Palloseuran verkkosivuilta.