Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

UNA Ydin Tilannekuvasta erinomaisia käyttäjäkokemuksia

UNA Ydin Tilannekuvan pilotti on ollut Pohjois-Savossa nyt käynnissä muutaman viikon ja käyttäjäkokemukset ovat olleet erinomaisia. Pilotti on otettu käyttöön useammassa kohteessa suunniteltua nopeammin, kun on huomattu miten hyvin se toimii ja miten se auttaa henkilöstöä palvelemaan asiakkaita ja potilaita.

Haasteena on aiemmin ollut, että eri toimijoiden vastuita ja tehtäviä rajaavat sekä organisaatioiden että sosiaali- ja terveyshuollon lainsäädännölliset rajat. UNA Ydin Tilannekuva pilotin tavoitteena on testata kehitettyjä toiminnallisuuksia, joilla sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät pystyvät tehokkaasti ja turvallisesti palvelemaan asiakkaita.

 

Kuopion kaupungista mukana pilotissa on mm. kotisairaala, joka tarjoaa sairaalatasoista hoitoa potilaan omassa kodissa.

 

- Kuopion kaupungin kotisairaalassa UNA Ydin Tilannekuvaa on testattu yhteyspisteellä. Mielestämme se on käyttäjäystävällinen. Sen on todettu tuovan lisäinformaatiota asiakkaan kokonaisvaltaiseen hoitoon sekä helpottavan kokonaisvaltaisen tilannekuvan hahmottamista, kertoo kotisairaalan osastonhoitaja Niina Pitkänen.

 

Akuuteissa tilanteissa terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen ammattilaiset tarvitsevat ajantasaista ja nopeaa tilannekuvaa ja taustatietoa potilaista ja asiakkaista. Tämä on ollut ongelmallista, sillä taustatiedot ovat eri järjestelmistä ja tieto on ollut sirpaleista. Tähän on onneksi saatu muutos, kun Tilannekuva UNA mahdollistaa potilaan tai asiakkaan antaman suostumuksen mukaan yhtenäisen ja yhteen paikkaan kerätyn taustatiedon ja tilannekuvan asiakkaan palvelua varten.

 

- Olemme UNA Ydin tilannekuvapilotin myötä myös päässeet kehittämään UNAN käytettävyyttä yksiköiden välillä, Niina Pitkänen toteaa.

 

Käyttöönotot laajenevat useammalle alueelle

Pohjois-Savo on ollut innolla mukana UNA yhteistyössä. Pohjois-Savossa odotetaan pian muiden käyttöönottopilotteja tekevien Etelä-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen tuloksia, jotta myös sieltä saadaan palautetta toiminnallisuuksiin ja viimeisteltyä siten tuotteen varsinainen käyttöönottoversio.

 

Lomake UNA jatkaa kasvuaan

Lomake UNA mahdollistaa ketterän digitaalisen tiedonsiirron. Lomake UNAssa on tuotannossa nyt kaikki ne lomakkeet, joita Kelan Kanta-palveluiden potilastiedon arkisto voi vastaanottaa ja Kanta välityspalvelu välittää sähköisesti.

 

Lomake UNAn kautta välitettyjen lomakkeiden määrä jatkaa kasvuaan. LomakeUNAn kautta välitetty Kelan Kanta-palveluun kaikkiaan jo 19 495 todistusta. Lomakkeiden määrä on vakiintunut nyt noin 3 000 lomakkeen kuukausitasolle. Ammattilaiset ovat kiittäneet, että sähköiset lomakkeet tehostavat ja nopeuttavat asioiden käsittelyä.

 

Kela uutisoi 25.5.2021, että sähköinen lääkärintodistus vähentää hakemuksiin tarvittavien liitteiden määrää sekä tarvetta postittaa todistuksia. Sähköistäminen helpottaa niin työntekijän kuin työnantajan asiointia. Esimerkiksi sähköinen A-todistus siirtyy Kelaan potilaan luvalla suoraan eikä sitä tarvitse erikseen toimittaa päiväraha- ja etuuskäsittelyä varten.

 

Kelaan välitettiin vuonna 2020 noin 60 000 sähköistä A-todistusta ja tänä vuonna kasvuvauhti on edelleen kiihtynyt. Lomake UNAn kautta Kelaan on välitetty jo yli 15 000 A-todistusta.

 

Sosiaalihuollon projektin työpajat

 

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja ICT-kehittämisen tarvemäärittely (SOSICT) projektissa huhti-kesäkuun 2021 aikana toteutettujen asiakas- ja palvelukohtaisten prosessien työpajojen tavoitteena oli kerätä ammattilaisten ja asiakkaiden näkemyksiä sosiaalihuollon järjestelmäpalveluiden tulevaisuuden tarpeista ja tavoitetilasta sekä päivittää sosiaalihuollon asiakas- ja palvelukohtaiset prosessit tavoitetilan mukaiseksi.

 

Työpajoja järjestettiin yhteensä 11, joissa oli yhteensä yli 230 sote-ammattilaisten osallistumista (eri työpajoissa osittain samoja osallistujia) ja yli 30 asiakasedustajien osallistumista. Etätyöpajojen järjestelyt ja toteutus saivat osallistujilta paljon kiitosta. Työpajojen tuotoksia hyödynnetään SOSICT-projektissa esimerkiksi tarvekuvauksen tuottamisessa, prosessimallinuksissa, elokuussa julkaistavassa tietopyynnössä järjestelmätoimittajille sekä vaatimuksissa.

 

Elo-syyskuun vaihteessa työpajat jatkuvat käyttötapaustyöpajoilla, jotka sisältävät kolme työpajakokonaisuutta ja yhteensä kuusi työpajaa.