Uutiset Uutiset

Takaisin

Urheilijan urasiirtymä sujuvaksi yksilöllisen urasuunnittelun, opiskelun, henkisen tuen ja yhteistyön avulla

Urheilijan uran yksi haasteelliseksi tunnistettuja vaiheita on urheilu-uran päättyminen ja toiselle uralle siirtyminen. Urheilu-uran jälkeiseen aikaan tulisi valmistautua jo aktiiviuran aikana. Kuopion alueen urheiluakatemiassa on haluttu huomioida tämä siirtymävaihe ja kehitetty tukimuotoja urheilijan menestykseksi läpi uran.

Suomalaiseen urheiluun kuuluu vahvana pyrkimys siihen, että urheilija pystyy arjessaan yhdistämään tasapainoisesti tavoitteellisen urheilun ja opiskelun tai muun työuransa. Tätä ajattelutapaa kutsutaan kaksoisuraksi. Kaksoisura alkaa yläkouluvaiheesta ja jatkuu aina huippu-urheilu-uran päättymisen jälkeiseen urasiirtymään. Kuopion alueen urheiluakatemian Ketterä kaksoisura Kuopion alueella -hankkeen tavoitteena oli kehittää akatemiaurheilijoille joustavia opintopolkuja ja ratkaisuja opiskelu- ja urheilu-uran merkittäviin siirtymiin, niin opintoasteelta toiselle, kuin urheilu-uran jälkeiseen siviiliuraankin. Hankkeessa oli kaksi isompaa kokonaisuutta, joihin ratkaisuja haettiin uusien toimintamallien avulla:

  1. Opiskelevien urheilijoiden joustavat ja siirtymävaiheita tukevat koulutuspolut sekä
  2. toimintatavat Urheilu-uran päättymisen tukeminen – seuraavalle uralle siirtyminen

Suomalaisten ammattiurheilijoiden kokemuksia uran päättymiseen liittyvästä kriisistä selvittänyt opinnäytetyö (Pajari Kati, Salomäki Elina 2019) osoitti, että huolellinen urasuunnittelu, opiskelu urheilun lomassa ja henkinen tuki koko uran ajan muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka avulla urheilijan urasiirtymää voidaan tukea parhaiten. Urheiluakatemiassa lähdettiinkin kehittämään tukimuotoja urheilijan kaksoisuran suunnitteluun ja hallintaan läpi uran.


Eri alojen ammattilaisten verkosto ja konkreettiset yhteistyömallit tukena

Urheiluakatemia koordinoi oppilaitosten, seurojen ja muun asiantuntijatoiminnan yhteistyötä läpi urheilijan polun ja edesauttaa tiedonkulkua kahden uran yhdistämiseen liittyvistä seikoista laajassa verkostossa.

Hyvään ja toimivaan urheiluakatemiaverkoston toimintaan luotiin uutena ulottuvuutena myös muun muassa konkreettinen työelämäyhteistyömalli urheilijoiden sekä yritys- ja työelämän yhteistyöhön auttamaan urheilijoita sekä huipulle tähtäävän urapolun rahoituksessa että siirtymässä urheilu-uralta seuraavalle uralle. Yhteistyöllä alueen muiden toimijoiden kanssa, kuten esimerkiksi Business Center Pohjois-Savon kanssa on luotu jatkuvaa toimintaa työelämän ja urheilijoiden yhteistyön edistämiseksi.

Käytännössä urheiluakatemia auttaa urheilijoitaan tarjoamalla muun muassa oppia ja yksilöllisesti räätälöityä asiantuntijatukea urheilijabrändin rakentamiseen, sponsorointiin sekä kumppanuusmyyntiin. Urheilijoiden tueksi on vakiinnutettu muun muassa verkko-opintojakso sekä urheilumarkkinoinnin ja sponsoroinnin huippuosaamista: yksilöohjausta saa asiantuntijaverkoston yritysyhteisömentorilta.

”Ilman rahaa ei voi olla ammattimaista urheilua. Karu fakta on, että Suomessa moni maajoukkuetasonkin yksilöurheilija painii jatkuvien taloushaasteiden kanssa. Onkin ollut hienoa päästä auttamaan nuoria urheilijoita tekemään itsestään kiinnostavia potentiaalisten yritysyhteistyökumppanien silmissä. Samalla haluamme nostaa keskusteluun sitä valtavaa taitopääomaa, joka urheilu-uralta on ammennettavissa myös perinteisempään työelämään”, kertoo yritysyhteistyömentori Arto Kuuluvainen.

Urheilijoille tarjotaankin näkyvyys- ja kohtaamispaikkoja sekä verkostoitumismahdollisuuksia alueen yritys- ja työelämän edustajien kanssa. Myös alueen yrityksille on tarjottu viimeisintä tietoa modernin sponsoroinnin mahdollisuuksista liiketoiminnan lisäarvon kehittämiseksi. Erityisesti työelämäyhteistyön käytännönläheinen konsepti ja muut kohtaamismahdollisuudet on koettu hyödyllisiksi ja osallistujat ovat toivoneet niille jatkoa.

”Kuopion alueellakin on paljon esimerkkejä ja menestystarinoita huippu-urheilutaustaisten henkilöiden urheilu-uralta seuraavalle uralle siirtymisestä. Olemme nostaneet näitä esimerkkejä esiin yhä enemmän. Urheiluakatemia tarjoaa nykyään urheilijoille entistä enemmän erilaisia työkaluja sekä sparrausapua oman urheilu-uralta opitun osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiseen, sanoittamiseen ja soveltamiseen esimerkiksi työhaastatteluissa ja kumppanuusneuvotteluissa sekä edelleen yhteistyön solmimisessa. Lisäksi tarjoamme konkreettisia mahdollisuuksia verkostoitua alueen yrityksiin”, Makkonen kuvailee kehitettyjä tukimuotoja.

 

Kuopion alueen urheiluakatemiaan kuuluu noin 600 urheilijaa urheilijan polun alkuvaiheessa olevista nuorista aikuisiin arvokisaurheilijoihin. Yhteistyössä alueen oppilaitosten, urheiluseurojen sekä muiden asiantuntijatahojen kanssa urheiluakatemia mahdollistaa urheilun ja opiskelun yhdistämisen aina yläkoulusta korkeakouluihin saakka ja tukee urheilijoita kokonaisvaltaisesti saavuttamaan oman parhaansa urheilussa, opiskelussa ja muilla elämänaloilla. Ketterä kaksoisura Kuopion alueella – opiskelevan urheilijan urasiirtymät -hanke toteutetaan ajalla 1.6.2018 – 31.5.2021. Hankerahoitusta on myöntänyt Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahastosta.

www.kuopionalueenurheiluakatemia.fi

 

Lähde:
Kun pelit on pelattu – suomalaisten ammattiurheilijoiden kokemuksia uran päättymiseen liittyvästä kriisistä selviytymisestä, Pajari Kati, Salomäki Elina (2019), https://www.theseus.fi/handle/10024/160850?fbclid=IwAR294fBBhcQ_zswXhkmNswb3JHvKvbXu_zqHX774Bvx10OtQWzit7mzCBCQ