Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Uusimmat sosiaalipalvelujen etäpalvelut käynnistyvät tammikuussa 2021

Kuopion kaupungin perhepalveluissa, aikuissosiaalityössä, vammaispalveluissa, vanhuspalveluissa ja erityisryhmien asumispalveluissa otetaan käyttöön etäpalveluja. Ensimmäiset etäpalvelut käynnistyivät viime vuoden lopussa ja seuraavat käynnistyvät tammikuun aikana.

Perhepalveluissa otetaan käyttöön chat-palvelu 21.1.2021. Perhepalveluiden chat on avoinna tiistaisin ja torstaisin kello 13–15 välisenä aikana. Siinä lapset, nuoret, vanhemmat sekä yhteistyökumppanit saavat matalalla kynnyksellä ohjausta ja neuvontaa lapsiperheiden palveluihin liittyen.

Lisäksi perhepalveluissa ja aikuissosiaalityössä pilotoidaan ennalta sovittujen asiakastapaamisten järjestämistä Videovisitin kautta.

Vammaispalveluissa ja avustajakeskuksessa pilotoidaan Video Visit Live -videovälitteistä palveluohjaus- ja neuvontapalvelua. Videopalvelua käyttäessään vammaispalveluyksikön työntekijä varaa etukäteen sovitusti sähköpostilinkin välityksellä ajan asiakkaalle videoneuvottelua varten. Vammaispalveluiden ja avustajakeskuksen asiakkaat sekä henkilökohtaiset avustajat voivat halutessaan pyytää videovälitteistä tapaamista vammaispalveluyksikön työntekijän kanssa.

Palveluohjausta ikäihmisille myös videoyhteydellä

Ikäihmisten palveluissa käynnistetään chat-palvelu torstaina 14.1.2021. Ikäihmisten chat on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9.00–12.00. Chatin kautta on mahdollisuus käynnistää myös videovälitteinen yhteys yhteydenottajan ja chatin työntekijän kesken. Videoyhteys voi käynnistyä myös ennalta sovitulla ajanvarauksella.

Ikäihmisten videoavusteisen palveluohjauksen kohderyhmänä ovat kuntalaiset tai heidän läheisensä, jotka tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa kotona asumista tukevista palveluista sekä siitä, miten palvelujen piiriin on mahdollista päästä. Videoavusteisen palveluohjauksen kautta saa sosiaalihuollon ammattilaisen ohjausta ja neuvontaa sekä tukea palvelujen käynnistämiseen.

Erityisryhmien asumispalveluissa käynnistetään chat-palvelu torstaina 14.1.2021. Palvelua tarjotaan aina torstaisin kello 13.00–15.00. Lisäksi erityisryhmien asumispalveluissa pilotoidaan asiakastapaamisissa VideoVisit-palvelulla.

Videoavusteinen palveluohjaus ja neuvonta -pilotti (VIPA) toteutetaan Kuopion ja Varkauden kaupungin sote-yksiköiden sekä Kohti eKuntaa -hankkeen yhteistyönä. Pilotin ratkaisutoimittaja on VideoVisit. Kohti eKuntaa -hanke on SavoGrown hallinnoima 19 pohjoissavolaisen kunnan yhteishanke.