Uutiset Uutiset

Takaisin

Valmiuslailla isoja vaikutuksia kaupungin palveluihin

Päivitetty 26.6.2020

Hallituksen ilmoituksen mukaan koronavirusepidemian takia käyttöön otetusta poikkeusajan lainsäädännöstä luovutaan ja poikkeusolot päättynyt 16.6.2020. Poikkeusolot otettiin käyttöön 16.3.2020.

Hallitus teki lisäksi 17.6.2020 lievennyksiä kokoontumisrajoituksiin, vierailukäytäntöihin ja ravitsemusliikkeiden toimintaan sekä 23.6.2020 matkailun rajoituksiin, yli 70-vuotiaita koskeviin suosituksiin sekä etätyöhön.

Valtioneuvoston tiedotteet:

Epidemia ei kuitenkaan ole vielä ohi, esimerkiksi turvaväleistä ja käsihygieniasta on huolehdittava edelleen.

Rajoitusten vaiheittainen purkaminen


Ennen poikkeusolojen purkamista hallitus linjasi 4.5. lähtien joidenkin rajoitustoimien vaiheittaisesta purkamisesta:


Asiakaspalvelupisteet


Terve Kuopio -kioski kauppakeskus Apajassa avataan 14.5. Pyydämme huomioimaan turvavälit. Mikäli odotustilassa on jo runsaasti asiakkaita, on syytä tulla myöhemmin uudestaan.

Kaupungintalo on suljettu 9.8. saakka. Kaupungintalon asiakaspalvelu ja ilmoitustaulu on siirretty valtuustotalolle (os. Suokatu 42 A).

Valtuustotalon ovet on koronavirustilanteen takia suljettu. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee ensisijaisesti sähköisesti ja puhelimitse aukioloaikojen mukaan.

Juankosken, Karttulan, Nilsiän ja Maaningan asiakaspalvelupisteet ovat suljettu toistaiseksi. Asiakaspalvelupisteet palvelevat asiakkaita edelleen puhelimitse ja sähköpostitse normaalien aukioloaikojensa mukaisesti.

Kuopio Info palvelee puhelimitse ja sähköpostitse.

Katso tarkemmat tiedot muutoksista asiakaspalvelupisteiden aukioloajoissa: www.kuopio.fi/asiointi-ja-palvelupisteet1
 

Kuopion lukioiden erityisjärjestelyt

 

Kuopion kaupunki noudattaa maan hallituksen linjausta sulkea lukiot keskiviikosta 18.3.2020 alkaen 13.5.2020 asti.

Lähiopetukseen on mahdollista palata hallitusti ja porrastetusti 14.5. alkaen. Valtioneuvosto kuitenkin suosittelee, että lukioissa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun. Kuopion kaupungin lukiot jatkavat etäopetuksessa 14.-30.5.2020. Lakkiaiset järjestetään elokuussa 2020.

Mahdollisista muutoksista ja lisäohjeista opiskelijoille ja koteihin tiedotetaan Wilmassa.

Lue lisää: www.kuopio.fi/-/kuopion-kaupungin-lukiot-jatkavat-etaopetuksessa-14-30-5-2020
 

Peruskoulujen lähiopetus

 

Hallitus päätti purkaa perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Takaisin lähiopetukseen siirrytään 14.5.2020 alkaen hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien. Odotamme siis Kuopiossakin kaikkia oppilaita kouluun ensi viikon torstaista 14.5. alkaen.

Toimenpiteistä, käytänteistä ja ohjeista tiedotetaan huoltajia tarkemmin Wilmassa.

Lue lisää: www.kuopio.fi/-/lahiopetukseen-palaaminen-perusopetuksessa-14-5-alkaen
 

Varhaiskasvatuspalvelut

 

Kuopion Varhaiskasvatuspalvelut on ollut avoinna kaikille hoitoa tarvitseville myös poikkeusolojen aikana. Suomen hallituksen suositus pitää lapset mahdollisuuksien mukaan kotona päättyy 13.5.2020. Kuopion kaupunki noudattaa THL:n ja OKM:n ohjeita opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. Tarpeettomia lähikontakteja vältetään edelleen ja toiminnassa noudatetaan hyvää hygieniaa. Rajoituksista huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa laadukasta hoitoa.

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi avoin varhaiskasvatustoiminta eli avoimet päiväkodit ja kerhot pidetään kiinni ajalla 18.3.-17.5.2020.

Kuopion kaupungin varhaiskasvatuspalvelut on päättänyt, että asiakasmaksua ei peritä lapsen yhtäjaksoisen poissaolon ajalta 23.3.–13.4.2020 eikä ajalta 14.4.–13.5.2020, jos poissaolosta on ilmoitettu etukäteen. Mahdollisuus maksuhyvitykseen koskee kaikkia Kuopion kaupungin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia.

Lue lisää:

 

Hyvinvointi ja kulttuuripalvelujen muutoksia

 

Hallituksen 4.5. linjauksen mukaisesti ulkoharrastuspaikat avataan 14.5. alkaen kokoontumisrajoituksia noudattaen. Lisäksi hallitus linjasi, että 1.6. alkaen avataan hallitusti ja asteittain myös museot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat sekä nuorisotilat.

Kuopion kaupungin liikuntapaikkoja on avattu hallitusti ja asteittain kesäkuun aikana. Uusien suositusten ja määräysten perusteella liikuntapaikkojen käyttöä koskevat uudet ohjeet ovat voimassa heinäkuun 2020 loppuun asti tai toistaiseksi, riippuen valtion linjauksista. Ohjeistusta päivitetään lisää tarpeen mukaan.

Lue lisää:

Vanhusten asumispalveluyksiköt

 

Kuopion kaupunki ohjeistaa kuntalaisiaan vierailusta asumispalveluyksiköissään hallituksen 17.6.2020 linjausten mukaisesti. Ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden iäkkäille ja muihin riskiryhmiin kuuluville asiakkaille järjestetään mahdollisuus tavata läheisiään turvallisesti. Heille järjestetään erillisiä suojattuja tapaamistiloja, tai tapaamisia järjestetään ulkona riittävästä suojautumisesta huolehtien.

Lue lisää:

 

Tapahtumat ja yleisötilaisuudet

 

Aluehallintoviraston 16.6.2020 päätöksen mukaan yli 50 henkilön yleisötilaisuudet ovat edelleen kiellettyjä heinäkuussa. Yli 50 mutta enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia voidaan kuitenkin järjestää, jos turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeiden noudattaminen voidaan varmistaa. Ulkotiloissa voidaan järjestää myös yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia edellyttäen, että tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai rajattavia alueita, joiden välille on järjestettävä suojavyöhyke. Aluehallintoviraston määräys on voimassa 1.-31.7.2020.

Hallituksen 17.6.2020 päätöksen mukaan, mikäli epidemiatilanne kehittyy edelleen ilman merkittäviä epäsuotuisia poikkeamia, 1. elokuuta 2020 alkaen voidaan sallia yli 500 henkilön tilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa

Lue lisää: 

Joukkoliikenne

 

Vaikka Suomi alkaa pikkuhiljaa avautumaan, elämme edelleen poikkeusaikoja koronan suhteen ja on hyvä muistaa yhteiset pelisäännöt, joilla kaikkien matkustamisesta tehdään mahdollisimman turvallista.

Vilkun liikenteissä, liikennöitsijät ovat tehostaneet linja-autojen siivousta ja erityisesti kosketuspintoihin kiinnitetään erityishuomiota. Lisäksi busseissa on käsidesiä matkustajien saatavilla. Kuljettajien turvaamiseksi myös bussien ensimmäisiä penkkirivejä on suljettu matkustajakäytöltä.

Lue lisää: https://vilkku.kuopio.fi/
 

Kaupunki siirtyi häiriö- ja poikkeusolojen johtamisjärjestelmlään

 

Kuopion kaupunki siirtyi 17.3.2020 häiriö- ja poikkeusolojen johtamisjärjestelmään. Kuopion kaupunginvaltuusto teki 16.3.2020 koronavirustilanteen vuoksi ylimääräisiä päätöksiä, joilla varmistetaan kaupungin päätöksenteko- ja toimintakyky. Kaupunginhallitus on valmis kokoontumaan nopeallakin aikataulululla ja tekemään kiireellisiä päätöksiä.

Lue lisää: Kaupunginvaltuuston 16.3.2020 päätöstiedote
 

Koronavirustiedotus Kuopio.fi -sivuilla:

 

Katso myös:

 


Vältä julkisia paikkoja. Pysyttele kotioloissa ja pidä fyysinen etäisyys toisiin. Näin hidastat koronaviruksen leviämistä ja suojelet riskiryhmiä.