Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Valtakunnallinen Isän näköinen -hanke tähtää isien yhteiskunnallisen aseman parantamiseen

Valtakunnallinen isien aseman kohotukseen tähtäävä Isän näköinen -hanke ottaa tärkeitä askelia kohti yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa. Tavoitteena on vahvistaa isien asemaa tasavertaisina kasvattajina ja vanhempina erilaisten tukiryhmien ja palveluiden kehittämisen kautta. Kuopiossa isien tarpeita kartoitettiin kyselyllä.

Osana Isän näköinen -hanketta on Isätyön suunnitelma. Suunnitelman painopisteitä on kartoitettu lähettämällä kysely kuopiolaisille vanhemmille peruskoulujen käyttämän sähköisen viestimen Wilman kautta. Neuvolaikäisten vanhemmille kysely on toteutettu infolapun muodossa. Suunnitelman pohjalta aloitetut toimenpiteet pyritään pitämään elossa myös hankkeen päätyttyä.


Isätyön suunnitelman kyselyn perusteella kuopiolaiset isät kaipaisivat tietoa erityisesti murrosikään liittyvissä asioissa ja yhdenvertaisuutta tiedonkulkuun erotilanteissa. Isät kokivat, että usein ensisijaisena yhteyshenkilönä pidetään äitiä, vaikka vanhemmilla olisikin yhteishuoltajuus. Kyselyyn vastanneet lasten kanssa toimivat ammattilaiset taas toivoivat isiltä enemmän ja avoimempaa kommunikaatiota.


Palveluiden kehittämisen avulla pyritään tasavertaistamaan vanhempien asemaa, mutta jättämään valinta perheille.


Kyselyn tulosten perusteella Isätyön pääteemoiksi valikoituivat tieto, vanhemmuuden tuki ja viestintä. Tieto-teeman painopisteinä ovat erityisesti murrosikäisiin liittyvä tieto sekä kouluterveydenhuollon ja neuvolan toiminnan esittely isille. Viestinnän tiimoilta pyritään vastaamaan isien toiveisiin paremmasta kommunikaatiosta erotilanteissa sekä neuvola-aikojen ja työvuorojen yhteensovittamisesta.


Projektipäällikkö Kari Katajiston mukaan palveluita lähdetään nyt kehittämään nykyisillä resursseilla. Tavoitteena ei siis ole luoda erillisiä palveluita vain isille, vaan ottaa heidät paremmin mukaan jo olemassa oleviin palveluihin.


Kuopiolaisia isiä pyritään osallistamaan kehitystyöhön. Syksyllä käynnistetään työpaja halukkaille isille. Työpajassa käydään läpi esimerkiksi Isätyön suunnitelman tutkimuksen tuloksia ja haetaan mahdollisia vapaaehtoisia tuki-isiä mentoreiksi. Toiveissa olisi myös jonkinlainen tukiryhmä isille sosiaalisessa mediassa.


Kuopion isätutkimuksen tulokset tullaan esittelemään Oulussa valtakunnallisilla tasa-arvopäivillä.

 

Mikäli haluaa osallistua kehittämistyöhön voi ottaa yhteyttä Kari Katajistoon, kari.katajisto@setlementti.fi.

 

Lisätietoa hankkeesta täältä.

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain