Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Valtakunnallista tunnustusta asunnottomuuden ennaltaehkäisyn hankkeelle

Vuoden 2019 Demokratiatunnustus on myönnetty Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki -hankkeelle (AKU), jonka yksi osakaupungeista on Kuopio. Valtiovarainministeriö, oikeusministeriö ja Suomen Kuntaliitto myöntävät demokratiatunnustuksen toimijoille, jotka ovat edistäneet demokratiaa ja hallinnon avoimuutta.

Kuvassa palkintotilaisuudessa paikalla olleet hankkeen edustajat vasemmalta oikealle: Kuopion hankekoordinaattori Virpi Kilpeläinen, kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero, Tampereen koordinaattori Sonja Hokkanen, Espoon koordinaattori Marjo Järvinen ja Jyväskylän koordinaattori Marja-Liisa Ollikainen.


Tavoitteena on kiinnittää huomiota julkisen hallinnon avoimuuteen ja myös kannustaa julkista hallintoa ottamaan toiminnassaan paremmin huomioon kuntalaisten ja kansalaisten osallistumistarpeet. Vuoden 2019 tunnustuksen erityisenä teemana on osallisuuden edistäminen. Tunnustuksella halutaan vahvistaa kaikkien osallisuutta tukevaa toimintakulttuuria Suomessa.

AKU-hankkeen päätoteuttajana toimii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja osatoteuttajina Espoon, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Tampereen ja Vantaan kaupungit. Hankkeen päätavoitteena on rakentaa ennaltaehkäisevät asunnottomuusstrategiat kuuteen hankekaupunkiin.

Hankkeessa luodaan ja vahvistetaan kokemusasiantuntijuuden ja asiakasosallistumisen rakenteita sekä kokeillaan uusia asunnottomuustyön toimintatapoja. Keskeistä hankkeessa on valtion toimijoiden ja hankekaupunkien yhteistyö asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi.

Kuopiossa monialaisella yhteistyöllä Koti Kaikilla 2030 –asunnottomuuden ennaltaehkäisyohjelma

Kuopion hankkeessa on luotu monialaisesti Koti kaikilla 2030 -asunnottomuuden ennaltaehkäisyohjelma. Sitä yhteistyössä kehittämässä ovat olleet kunta, valtio, kolmannen sektorin toimijat sekä vuokrataloyhtiöt ja kokemusasiantuntijat.

Kuopion hankkeessa on ollut palkattuja ja vapaaehtoisia kokemusasiantuntijoita monissa erilaisissa tehtävissä. Kuopiossa pilotoitiin muun muassa Terve Kuopio -kioskissa kokemusasiantuntijan vastaanottoa. Lisäksi Kuopion Elämän kylä -teemapäivä on osa hankkeen osallistavaa toimintaa.

Vahvistettu sosiaalialalle valmistuvien ammattiosaamista

Yhteiskunnallisesti merkittävänä voidaan pitää sitä, että hanke käsittelee erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten osallisuutta. Oppilaitosyhteistyöllä on vahvistettu valmistuvien sosiaalialan ammattilaisten osaamista, ja hankkeessa on kehitetty yhteistyöverkoston kanssa Suomen ensimmäinen asumissosiaalisen työn opintokokonaisuus Lahden ammattikorkeakouluun.

Merkittävä osallisuuden muoto AKU-hankkeessa on asunnottomuustyön kokemusasiantuntijuus. Hankkeessa on myös perustettu asunnottomuustyön kokemusasiantuntijan toimi Espoon aikuissosiaalityöhön. Vuosina 2016-2019 toteutettavassa hankkeessa on mukana olevissa kaupungeissa työskennellyt syyskuuhun 2019 mennessä 20 työsuhteista kokemusasiantuntijaa ja 89 vapaaehtoista kokemusasiantuntijaa tai palvelun mallintajaa.

Demokratiapäivässä 9. lokakuuta 2019 jaettu tunnustus myönnettiin neljättä kertaa. AKU-hankkeelle Demokratiatunnustuksen jakoi kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero.

Lisätietoja: Hankekoordinaattori Virpi Kilpeläinen, virpi.hannele.kilpelainen(at)kuopio.fi, 044 718 3203.

 

VM:n tiedote: Avoimen hallinnon Demokratiatunnustus 2019 Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat (AKU) -hankkeelle ja Helsingin kaupungin stadiluotsitoiminnalle

 

 

 

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain