Uutiset Uutiset

Takaisin

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 14.4.-13.5.2020

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi Valtioneuvosto on suosittanut, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Valtioneuvoston 18.3. julkaiseman linjauksen mukaisesti kuntia suositellaan hyvittämään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perheille lapsen poissaoloajalta.

Kuopion kaupungin varhaiskasvatuspalvelut on päättänyt, että asiakasmaksua ei peritä lapsen yhdenjaksoisen kokoaikaisen poissaolon ajalta 14.4.–13.5.2020, jos poissaolosta on ilmoitettu etukäteen viimeistään keskiviikkona 8.4.2020. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostitse tai puhelimella lapsen päiväkodin johtajalle tai perhepäivähoidon ohjaajalle.

Muissa tilanteissa noudatetaan kaupungin normaaleja asiakasmaksukäytäntöjä ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia.

Mahdollisuus maksuhyvitykseen koskee kaikkia Kuopion kaupungin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia.